Biti s Majkom

U četvrtom slavnom otajstvu razmatramo kako je Majka Marija dušom i tijelom uznesena na nebo...

Cilj života? Najveća čežnja? Najvruća želja? Biti potpuno radostan, slobodan i ispunjen mirom. Voljeti i biti beskrajno voljen. Biti s drugima i drugačijima u jedinstvu koje ne može prestati. Drugim riječima - biti u raju.

Majko Marijo, ti najviše želiš da tvoja djeca dođu u raj. Da dođu i budu s tobom. Jer tamo gdje si ti nema boli, nema patnje, nema ratova i svađa, nema podjela i grijeha. Nema uplakanih lica, slomljenih srca, hladnoće i nemira. Nema zla ni smrti. Samo Život i Dobrota sama. Svjetlost, Toplina, Sreća. U izobilju. Milina, Mir, Ljubav. U punini. Bez ikakve mjere. Bez kraja.

Usmjeri svoje srce prema raju, jer ona koja je i dušom i tijelom uznesena na nebo poručuje ti: »Želim da budeš ondje gdje sam ja. Moja radost je neizmjerna. Ja sam u raju cijelim svojim bićem, i dušom i tijelom. U potpunosti uživam u beskrajnom oceanu Ljubavi. Ja sam u zagrljaju Svjetlosti. To i tebe čeka jer Ljubav ti je pripremila mjesto i pozvala te na gozbu beskrajne radosti. Ti si Njegovo dijete. Želim da čezneš za rajem. Kao što sam ja neizmjerno radosna tako ćeš i ti biti ako to želiš. Ako želiš i ako čezneš. Vratu su otvorena...«

»Život je kratak, vječnost je bez kraja...

Život prolazi... Vječnost se približava velikim koracima...

Naše srce, koje na zemlji nikad nije zasićeno, ići će se napiti na sam izvor ljubavi. Što ćemo tada vidjeti? Što je taj život koji neće imati kraja? Bog će biti duša naše duše. Nedokučivo otajstvo.« (Sv. Terezija od Djeteta Isusa). 

»Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije ušlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube.« (1. Korinćanima 2,9)