Dobro je samo u Duhu

U trećem slavnom otajstvu Gospine krunice razmatramo kako je Duh Sveti sišao nad apostole u obliku plamenih jezika...

Godine 1966. mladoj djevojci Jackie Pullinger bilo je 22 godine kad je završila prestižnu kraljevsku glazbenu akademiju u Londonu. Razmišljala je što će dalje sa životom i odluči­la postati misionarka. Obratila se misijskim centrima do kojih je mogla doći, ali nitko je nije htio primiti. Rekli su joj da je premlada, da nema iskustva. Nitko je nije htio preporučiti misijskom centru u Hong Kongu gdje je željela ići. Novaca je imala samo za kartu u jednom pravcu. U najgorem djelu Hong Konga dobila je posao gdje je od svega najbolje cvjetao kriminal. Čitavim krajem vladala je čuvena nasilnička grupa Triad. Tiho i nenametljivo, pored škole gdje je predavala, blago je pristupala mladima, govoreći da ih Isus voli. Institucije u nju nisu vjerovale, jer do tada su misionari dolazili u moćnim autima i s puno novaca. Izgledalo je čudno i nemoguće da netko bez novaca i bez podrške neke organizacije tako nešto pokušava. Ali, na opće iznenađenje  mladi koje je susrela, počinju se oko nje okupljati. Jedan po jedan dolazili su, pridruživali se i prihvaćali vjeru.

U životu ove hrabre žene Jackie Duh Sve­ti je na djelu. Njoj je Duh progovorio u onom kritičnom trenutku kad je završila školu i pozvao je da bude misionarka. Hrabro je poslušala. Imala je čudesne snove u kojima je vidjela ljude koji okrenuti prema njoj vape:  Učini nešto  za mene! Pošla im je u susret. Ova sveta žena dozvolila je da se Duh utjelovi u njezinom biću i profesiji koju je izabrala. Božji Duh neprestano lebdi nad zemljom i traži one u kojima će se nastaniti i utjeloviti.

Svako dobro može biti samo u Duhu Svetome. Dobro ne može biti izvan Božjega duha. Svijet želi spriječiti djelovanje Duha Svetoga kulturom koja se nudi kroz agresivnu politiku, ekonomiju i suvremeno sekularizirano razmišljanje. Čovjek bez Duha Svetoga svojim snagama, na svoju sliku želi sagraditi svijet. Takav smo svijet vidjeli u fašizmu, u komunizmu ili svakome obliku sebičnog kapitalizma.

Papa poručuje: Nažalost svijet misli da je problem ako je banka u krizi i propada, a ne vidi problem ako se dogodio abortus, ili ako je obitelj u krizi.

Svaka loša riječ, svako nepošteno loše i zlo djelo, zle misli koje nisu u Božjemu Duhu, psovka, sebičnost, svaki oblik nemoralnosti smanjuju prostor Duhu Svetome. Agresivno nametanje novih nemoralnih normi života koje vidimo u ekonomiji ili u politici sili vjernika da jasno odredi u koga će vjerovati i kome će povjeriti svoju dušu i duše svoje djece.

Svijet plaća veliki novac za kampanje, huligane, poli­tičke stranke koji šire vrednote suprotne Božjemu Duhu. Duh Sveti doprijet će samo do hrabrih ko­ji su ga i danas spremni čuti i prihvatiti kao što su apostoli spremno stali ondje gdje će Duh Sveti doći, iako su znali da će to što će primiti morati životom platiti.

Blažena Djevica Marija, puna milosti, službenica Božja živi predana u službu Duha Svetoga. Kad Marija govori onima koje susreće, kad im riječi Božje volje govori, onda ona izgovara riječi Duha Svetoga. Duh Božji neprestano je na djelu. Uvijek bdije i zove  i nudi  čudesa. Duh Sveti je s tobom kad planiraš sutrašnji dan. Upravo u Duhu Svetomu stoje zagrljeni tvoj život i snovi što ih imaš. Duh sveti – to su Božji snovi o čovjeku. Posebno ozbiljno Bog gleda i sluša  tvoje snove i nade. Nastoji ih ispuniti na najbolji način, u okviru onoga što dopuštaš da ti Gospodin učini. 

Preuzeto iz fra Svetozarove knjige Hodočašće.