Križ koji nas spašava

Isus nam ne smije služiti samo kao trenutna pomoć pa da skidamo pogled s njega do idućeg problema. Ako želimo biti stalno na pravom putu kroz korizmu ali i nakon nje, moramo uvijek gledati na Isusa i križ svjesni toga da nas on stalno ljubi i čeka da mu se vratimo.

Iv 3,14-21

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«

        Hodeći kroz korizmu, nastojeći sebe pripraviti za Uskrs i tražeći sve više ono što nas razdvaja od Isusa Krista možemo upasti u jednu vrstu beznađa pitajući se ima li ova priprema ikakav sretan svršetak. Može nam se činiti da Bog šuti i nije tu prisutan u našim borbama s grijehom. Vrijeme prolazi, a mi se osjećamo i dalje isto grešni kao da ne znamo što činiti. Čini se kao da Uskrs neće doći. Ali možemo uočiti koliko smo slabi kao ljudi i koliko smo potrebni pomoći. Dobar primjer možemo vidjeti u Nikodemu koji je došao k Isusu pitati ga za savjet.

        U  ovom odlomku iz Ivanova evanđelja čitamo o nastavku opisa susreta Isusa i Nikodema gdje vidimo da će Isus biti podignut na križ da se po njemu spasimo te zadobijemo život vječni. Koji je uvjet? Uvjet je vjera po kojoj je Isus učinio čuda svim onim ljudima  koje je ozdravljao. Vjera je ono što nas pokreće. Osim toga, moramo biti svjesni koliku ljubav ima Otac nebeski da je žrtvovao svoga Sina jedinca za sve nas. Svjesni te ljubavi koja je čista i nesebična možemo na tom temelju graditi svoju vjeru koja će naš pogled uzdizati k Isusu. Taj pogled koji je iznad nas na križu želi nam reći da se ne smijemo pouzdavati u sebe nego da je, koliko god puta da padnemo, uvijek uz nas Isus koji je svojom smrću i uskrsnućem nadišao sve naše padove, boli i probleme.

        Također moramo biti svjesni da nam Isus ne smije služiti samo kao trenutna pomoć pa da skidamo pogled s njega do idućeg problema. Ako želimo biti stalno na pravom putu kroz korizmu ali i nakon nje, moramo uvijek gledati na Isusa i križ svjesni toga da nas on stalno ljubi i čeka da mu se vratimo.