Ili-ili

Sa Zlim nema koketiranja. U toj situaciji ne postoji i-i, već isključivo ili-ili. Često pretjeranom racionalizacijom i opravdavanjem zapravo pripravljamo put grijehu. Danas, više nego ikad, trebamo jasnoću i konkretnost. Upravo Isusovo „da, da – ne, ne“ je konkretna smjernica u borbi protiv Zloga.

Iz Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Uistinu kažem vam: Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem:  Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Čuli ste da je još rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Vaša riječ neka bude: Da, da - ne, ne! Što je vise od toga, od Zloga je. 

        Šesta je nedjelja kroz godinu. Nastavljamo pratiti Isusovu besjedu na gori ili tzv. „srž Evanđeljâ“ kako vole reći neki bibličari. Blaženstvima, ali i cijelom besjedom, Isus usavršuje Zakon, prikazuje novu pravednost koju je došao uspostaviti u svijetu ne dokidajući pritom ono što su Proroci ostavili u zalog. 

        U prvom čitanju, u knjizi Sirahovoj, posebno je zanimljiv u svojoj jednostavnosti prvi redak: „Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran“. Na pamet mi pada poznati svjetski psihijatar dr. William Glasser koji je u šezdesetim godinama prošlog stoljeća u svijet psihologije unio termin „teorija izbora“, od kojeg je kasnije razvijena realitetna terapija. Jedna od teza teorije izbora jest da je čovjek slobodno biće koje svakodnevno odabire način na koji će se ponašati u danoj situaciji. Ovdje je bitno naglasiti pojam slobode. U Bogom danoj slobodi sami izabiremo hoćemo li staviti ruku u vodu ili vatru i sami odgovaramo za posljedice.

        Nikada nismo bili izloženiji većoj ponudi, prema tome i teškoći svakodnevnih izbora. Sv. Pavao u drugom čitanju spominje: „Mudrost Božju, u otajstvu, sakrivenu“. Mudrost nam je dao da svojim izborima pripravljamo put prema konačnom Cilju. 

        Ovim odlomkom Evanđelja Isus donosi svježinu pomalo ustajalom Zakonu koji često postaje breme vjerničkom životu, daje mu novi smisao i uvodi u novu dimenziju. Nastavlja dalje, u detalje, do savršenstva. Tako govori o petoj zapovijedi „Ne ubij!“ koju proširuje naglašavajući drugi vid ubojstva, ubojstva riječima, krivim pogledima i potezima, gestama. Nadalje, govoreći o preljubu, s čina preljuba se vraća na uzrok, na misao o preljubu. Tok misli je, vrlo često, teško kontrolirati ili mu zadati smjer kretanja. No, ono što činimo nakon toga je ključno. Ponovno dolazimo pred izbor. Tada smo gospodari misli koja će nastaviti u grijeh ili u blagoslov.

        Sa Zlim nema koketiranja. U toj situaciji ne postoji i-i, već isključivo ili-ili. Često pretjeranom racionalizacijom i opravdavanjem zapravo pripravljamo put grijehu. Danas, više nego ikad, trebamo jasnoću i konkretnost. Upravo Isusovo „da, da – ne, ne“ je konkretna smjernica u borbi protiv Zloga. 

        Molimo Te, Gospodine, mudrost da možemo jasno razlučiti koji je to pravi izbor, hrabrosti izabrati i snage kako bismo bili odgovorni i dosljedni. „Jer odgovoran si za svoju ružu. Odgovoran si za ono što pripitomiš.“ (A. de S. Exupery). Odgovoran si za svoj „da“ i za svoj „ne“.