Susret

Ustupiti mu mjesto u našim poslovima, poslušati njegov savjet da bacimo udesno, već znači uspjeh.

Iv 21, 1-19

U ono vrijeme:

Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.

Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

        Ovaj susret u današnjem evanđelju se zbio na Tiberijadskome moru, mjesto čestoga Isusova javnog djelovanja. Najprije se odvija susret s učenicima, a zatim susret u četiri oka, sa samim Petrom.

        Isus se opet očituje učenicima koji su se sada vratili u rodnu Galileju, nakon događaja u Jeruzalemu.  Petar i šest ostalih učenika su se otisnuli od obale u ribolov, ali bezuspješan ribolov. Kasnije vidimo da se Isus ukazuje pri svanuću i učenici baš tada vade punu mrežu ribe. Učenici i dalje ne prepoznaju Isusa dok On najprije ne napravi neki zahvat. Inače je poznato da se u ribolov ide noću i teško je uloviti ribu pri danjem svjetlu. Ali kada je Isus uključen, onda ni to nije nemoguće jer bez Isusova vodstva, svaki ribolov je bezuspješan. No, ustupiti mu mjesto u našim poslovima, poslušati njegov savjet da bacimo udesno, već znači uspjeh. Baciti udesno je na neki način poziv da prevarimo sebe,  upućuje nas mimo svoje rutine i nuka da životu pristupamo Isusovom logikom.

        Sljedeći susret je razgovor Isusa i Petra. Par redaka prije ovog dijela gdje Isus razgovara sa Petrom, čitamo kako je pripravljena žeravica. Ovo je drugo mjesto na kojem se spominje žeravica (grč. anthrakian). Prvi put smo čuli o njoj nedavno u Velikom tjednu kada je sluškinja upitala Petra o poznavanju Isusa. On je tri puta zanijekao. Ovdje vidimo kako Isus daje Petru drugu šansu, priliku da obnovi svoju vjernost njemu jer je Isus znao da je Petar vjeran, ali i da je kao čovjek slab. A taj isti Petar će kasnije voditi Zaručnicu Kristovu – Crkvu. Jedina Isusova mjera je spremnost čovjekova srca koje ga želi slijediti. 

        Mir i dobro!