Kako do ulaznice za raj?

U svakoj istini o nama krije se i zraka prave Istine u kojoj se ogleda i sav naš život.

Blago sluzi koji sebe ne smatra boljim kad ga ljudi veličaju i uzdižu negoli kad ga drže nevrijednim, jednostavnim i prezrenim, jer kolik je čovjek pred Bogom, toliko vrijedi i ništa više. Jao onom redovniku koji, kad je od drugih postavljen visoko, po svojoj volji neće da siđe. Blago onom sluzi (Mt 24, 46) koji se po svojoj volji ne postavlja visoko, a uvijek želi biti pod nogama drugih. (sv. Franjo)

Svetom Franji je stalo do drugih. To pokazuje i ovom opomenom. Od svih nas želi da budemo pravi kršćani. To možemo biti samo kada sami sebe do kraja poznajemo. Kada se ne smatramo većim nego što jesmo nego prihvaćamo istinu o nama samima. Ne bojimo je se, nego je sa svom ljubavlju prihvaćamo. U svakoj istini o nama krije se i zraka prave Istine u kojoj se ogleda i sav naš život. Za spoznavanje ove istine potrebno je vidjeti nas kako nas gleda Bog. Iako On vidi sve o nama i ništa mu nije nepoznato – sve nas gleda s ljubavlju. Ne osuđuje nas ni zbog jednog našeg prijestupa.

Jer kolik je čovjek pred Bogom, toliko vrijedi i ništa više – velika životna istina svih nas ma koliko je teško mi prihvaćali. Koliko smo puta pokušali pokazati neku lažnu sliku o sebi, toliko smo se puta mogli i razočarati kako je loša ispala. Zapletemo se sami u tu priču koja nikada nije imala smisla niti će ga ikada imati. Istina će nas osloboditi od želje da budemo bolji od drugih. Kada uvidimo kakvi smo zapravo – podložit ćemo se svima s radošću jer znamo koliki smo. Nećemo od sebe praviti ono što nismo. Danas je to jako teško jer živimo u vremenu kada moramo neprestano dokazivati svima da smo bolji od drugih. Ako ne pokažemo da smo bolji od onoga što svijet već sada ima – od nas neće biti ništa. Danas vrijedi to pravilo. No, u svojoj bîti – to pravilo od nas želi učiniti da budemo ono što nismo. Ništa nije vrijedno toga da se odrečemo onoga što jesmo kako bismo druge zadivili. Jedini kojega trebamo zadiviti je Bog.

Ako nekada i dođemo u situaciju da netko bude podložan nama, trebamo se postaviti tako da znamo da su svi oni ispod nas ljudi – baš kao i mi. Nema nikakve razlike. Ako smo voditelji nekih poslova i slično – jednako se trebamo truditi da bismo zaradili svoj kruh kao i oni. Ništa manje ne vrijedi njihov rad. I, ako nam dođe vrijeme da odstupimo s te službe upravitelja – nemojmo se grčevito držati toga nego radosno pustimo. Sve će nas to samo sputavati.

Poniznost se u današnjem društvu izbjegava i čini pravom ludošću. Malo je onih koji su toliko odvažni prihvatiti da ih se naziva luđacima jer sve strpljivo podnose. Na sve se strane dižu glasi za kojekakva prava dok su prava kršćana do kraja zanemarena i odbačena. Ne dopustimo da nam ukradu priliku da budemo pravi kršćani. Budimo uvijek ono što jesmo. Ne bojmo se ni ponižavanja ni poniženja – ta i Krist je za nas bio ponižen. Zašto bismo mi onda trebali bježati od toga? Blago nama ako nas u životu snađe nekakva muka – možda nam upravo to bude ulaznica za raj.