Ljubav sve podnosi

Pred nama je ovaj tjedan osamnaesta opomena sv. Franje...

O suosjećanju s bližnjim

Blago čovjeku koji svoga bližnjega podnosi u njegovim slabostima onako kako bi želio da drugi njega podnose kad bi bio u sličnoj prigodi (usp. Gal 6, 2; Mt 7, 12). Blago sluzi koji sva dobra vraća Gospodinu Bogu, jer onaj koji sebi nešto zadržava, sakriva novac svoga Gospodara, Boga (Mt 25, 18), i oduzet će mu se ono što misli da ima. (Lk 8, 18)

 

Pred nama još jednom stoji snažni lik Franje iz Asiza. Čovjek je to siromašan riječima, ali bogat duhom. Spor da govori, ponizan, gotovo nesiguran, ali uvijek promišljen i pronicav. Zadivljujuće je kako uvijek iznova pogađa bit. Evo opet nam stavlja istinu o nama pred oči. Opomena mu nije duga, ali u njoj nam otkriva našu vlastitu bijedu koje zasigurno i nismo svjesni.

U jednu ruku stalno želimo prekriti vlastite nedostatke, svim silama se trudimo da se ne otkriju naše mane, pa čak i kada se otkriju spremni smo brzo dati gomilu izlika kako bi sami sebe opravdali i zaštitili. To nam je prirodno. Tako su postupili i prvi ljudi. Zmija me prevarila pa sam jela (Post 3,13). Svoj grijeh neprestano opravdavamo, umanjujemo. Želimo, u društvu, sačuvati dobru sliku o sebi i jao onome koji bi je ijednim svojim postupkom narušio. Postaju nam odbojni svi oni koji bi nam pokazali na naše mane i preziremo sve one koji  nam zamjeraju zbog našega krivog načina ponašanja. Pitamo se kako drugi nije sposoban vidjeti okolnosti zbog kojih sam učinio sve to i ne znaju li da sam i ja samo čovjek. Dok se grijeh umnaža sve sile ulažemo da ga prekrijemo, da ga nitko pa ni mi sami ne vidimo. Izlike se umnažaju, a promjene nema.

S druge, pak, strane koliko li brzo planemo na brata koji nešto krivo učini? Često se ljutimo na drugoga, jer nam svojim postupcima pokazuje vlastitu slabost. I u tom trenutku kao da se sve sile u nama bude i usmjeraju se protiv onoga koji je  učinio zlo. Činimo kardinalnu pogrešku – borimo se protiv čovjeka, a ne protiv zla samoga. Umjesto da pružimo ruku onome koji je već pao mi ga gazimo i u blato zakopavamo. Nismo sposobni vidjeti čovjeka. Jer nam njegova slabost ukazuje na vlastitu, jer  ne možemo ga ni podnijeti.

Mislim da nas upravo protiv toga upozorava sveti Franjo. Hoće nas uputiti na ono što je Pavao rekao u svojoj hvalospjevi ljubavi Ljubav sve podnosi (1Kor 13,7). Upravo je to bit ove opomene. Franjo naš pogled usmjerava opet na našu kršćansku zadaću. Prema bratu moramo postupiti točno onako kako bi željeli da on s nama postupi. Čovjek koji je pao treba milosrdnu ruku da ga podigne, onaj koji nosi križ nekoga da mu pomogne. Podnošenje slabosti drugih ne znači opravdavdati grijeh, nego unatoč grijehu vidjeti čovjeka. Samo u strpljivom podnošenju jedni drugih u ljubavi možemo stvarati ozračje gdje svatko može rasti. U podnošenju braće upućujemo ih na onoga koji ima moć spasiti svijet – Krista.