Fra Petar Bakula

Sljedeće godine slavimo 200. obljetnicu rođenja jednog od najvećih ljudi u povijesti franjevaštva među Hrvatima fra Petra Bakule. Prigoda je to da malo bolje upoznamo ovoga velikana.

U svibnju sljedeće godine napunit će se punih 200 godina od rođenja najplodnijega hercegovačkoga franjevca devetnaestoga stoljeća – fra Petra Bakule. Time se nudi izvrsna prilika da se upoznamo s fra Petrovim likom i djelom. Idući ususret toj obljetnici precizne podatke iz njegova života i žrtve za povjereni mu narod moć ćete pročitati u nekoliko nastavaka.   

Ovim člankom, iznoseći neke zanimljive crtice iz fra Petrova života, želim samo probuditi zanimanje o čovjeku koji je gotovo nečujno polagao temelje novomu, našemu dobu. Međutim, to doba ga je poprilično marginaliziralo u povijesnim pregledima i gotovo zanemarilo njegov doprinos u brojnim aspektima njegova djelovanja.

Boraveći u Italiji za vrijeme buđenja nacionalne svijesti u svojim pjesmama slavio je slobodu i jedinstvo naroda te se snažno suprotstavio toskanskim vlastima koje je nazivao tlačiteljima slobode. Zbog toga je protjeran iz Italije čime je sam tlačen zbog slobode. Međutim, Providnost uvijek vodi njoj odane ljude te usprkos tome što je morao napustiti Italiju, prekinuti dotadašnji rad i vratiti se u domovinu, Bakula se cijelim bićem dao na novi povjereni mu rad. O tomu možda ponajbolje piše fra Radoslav Glavaš st. u Spomenici pedesetgodišnjice Hercegovačke franjevačke redodržave: »Došav u Hercegovinu god. 1846., o. Bakula dade se svim čuvstvima svog rodoljubnog srca i svim marom svog neumornog duha na rad za dobrobit svoje zapuštene domovine i svog potlačenog naroda. On poče raditi i sborom i tvorom, perom i podizanjem novih zgrada za katoličko bogoslužje. Gdje je god župnikovao ostavio je spomenik svoje radinosti.«

Ne zanemariv je i njegov doprinos pisanoj riječi. Služio se hrvatskim, latinskim i talijanskim jezikom. Djela je pisao i u stihu i u prozi, pisao je kroničarsko-povijesne, filozofsko-religiozne, popularno-poučne i nabožne spise te prevodio crkvene himne. Objavio je dva povijesna i dva religiozna epa. Najvrjednije njegovo povijesno djelo svakako je Schematismus topographico-historicu koje je izradio s namjerom da »pomogne pri obradi potpune povijesti Hercegovine«. Na hrvatski jezik preveo ga je V. Kosir i objavio pod naslovom Hercegovina prije sto godina (Mostar, 1970), a ulomak prijevoda uvršten je u Bosansko-hercegovačku književnu hrestomatiju. Za zadarski Narodni list anonimno je objavljivao Razgovor izmedu Đure i Andrije u kojem je oštro kritizirao turski režim u Hercegovini. Također značajno djelo je I martirii nella missione francescana osservante in Erzegovina koje je nedavno prevedeno i objavljeno u nakladničkom nizu Recipe. Uz ova i brojna druga djela u mostarskom franjevačkom samostanu čuva se osamnaest njegovih rukopisnih spisa.

U njegovu djelovanja otkriva se mnogostrukost i slojevitost pisanih djela, bogatstvo leksika i frazeologije, važnost u teologiji, filozofiji, povijesti, etnologiji, antropologiji i pedagogiji. Osvrćući se samo na ove činjenice fra Petar Bakula daje jasan primjer kako se uz pomoć Boga i ljudi mogu učiniti velika djela bez obzira na poteškoće i okolnosti u kojima živimo.