Svjetlost vječna

Meditacija na Otpjevni psalam Spomena svih vjernika pokojnika

Ps27, 1-5.7.8b.9a.13-14

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

     Za jedno molim Gospodina,
     samo to ja tražim:
     da živim u Domu Gospodnjem
     sve dane života svoga,
     da uživam milinu Gospodnju
     i Dom njegov gledam.

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Lice tvoje, Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene!

     Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
     u zemlji živih.
     U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
     čvrsto nek bude srce tvoje:
     u Gospodina se uzdaj.

Čovjek, uza sva istraživanja i dosege znanosti, malo zna o životu i o samome sebi. Jedno ipak sa sigurnošću zna: smrt je neizbježna. Taj svima nepoznati trenutak jednostavno dođe i zatvori čovječje oči za ovaj svijet. Od tada prestaje čovjekov život kakav je živio na zemlji. Sunce i svjetlost koja mu je dala vidjeti za njega više ništa ne znači. No, ako su mu oči zatvorene za ovozemaljski život, ne znači da odsada živi u tami. U tekstovima knjige Otkrivenja čitamo o nastanku novog neba i nove zemlje. Novi, nebeski Jeruzalem silazi i njega obasjava Jaganjac, a svi narodi koji su u tome gradu hode u svjetlosti njegovoj. (usp. Otk 21, 1 sl.)

Bog nam preko proroka objavljuje vedrinu te novosti, preobražava naš pogled prema smrti i životu. Za onoga koji se odluči u ovome životu za Boga, u vječnosti nema straha, jer već nam je u ovome životu dan predokus vječne radosti. No, zbog svoje ljudske ograničenosti, tu novost ne možemo potpuno primiti ovdje i sada. Ona nastupa nakon smrti, ali se već ovdje i sada pripremamo i odlučujemo za tu novost. Stoga je potrebno svagda tražiti lice Gospodinovo, prepoznavati njegov glas i ići za njim. Potrebno je zatvarati svoje oči pred grijehom, kako bi one ostale čiste i sposobne vidjeti vječnu svjetlost.

Uzdajmo se u Gospodina i u njegovoj jakosti hodimo kroz ovaj život. Neka u našim očima već sada sjaji svjetlost novoga Jeruzalema. Budimo spremni za vječnost!