Drugi tjedan došašća: Ponedjeljak

Gospodine Isuse, daj da se nikada ne umorimo u traženju puta do tebe.

Iz evanđelja po Luki

Jednog je dana Isus naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da liječi. I gle, ljudi doniješe na nosiljci čovjeka koji bijaše uzet. Tražili su da ga unesu i stave preda nj. Budući da zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, popnu se na krov te ga između crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa. Vidjevši njihovu vjeru, reče on: »Čovječe, otpušteni su ti grijesi!« Pismoznanci i farizeji počeše mudrovati: »Tko je ovaj što huli? Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?« Proniknuvši njihovo mudrovanje, upita ih Isus: »Što mudrujete u sebi? Što je lakše? Reći: 'Otpušteni su ti grijesi' ili reći: 'Ustani i hodi?' Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!« Tada reče uzetomu: »Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kući!« I on odmah usta pred njima, uze na čemu ležaše i ode kući slaveći Boga. A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: .»Danas vidjesmo nešto neviđeno!« (Lk 5, 17-26)

Došašće nas poziva na budnost. U jutrošnjem evanđelju čitamo pak o jednoj posebnoj vrsti budnosti, budnosti koja ne da čovjeku slomiti se pred preprekom. Put do Isusa počesto je pun prepreka. Neke od njih nam stave drugi, većinu njih stavimo sami sebi. Ali ovo evanđelje nas uči: ako ne može običnim putem, uvijek može preko krova. Put do Isusa traži i dozu snalažljivosti i iznenađenja. Ali taj put nikada neće i ne može biti izvan Crkve. Pokušajmo u ovome došašću nadići prepreke kako bismo vidjeli »nešto neviđeno«.

Molitva: Gospodine Isuse, daj da se nikada ne umorimo u traženju puta do tebe.

Molitvena nakana za danas: Molimo za sve one koji su se na životnim putovima udaljili od Isusa.