Druga nedjelja došašća

Gospodine Isuse, Bože koji hitiš u susret čovjeku, uđi u moje srce i postani vladar mojega života.

Iz evanđelja po Luki

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: »Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’« (Lk 3, 1-6)

Isus nije izmišljotina. Kršćanstvo nije iluzija. U stvarnom povijesnom vremenu, u konkretnom trenutku ljudskog bivstvovanja dogodio se Božić. Bog je ušao u ljudsku povijest i usmjerio je putem svojih obećanja. Isus je Mesija, iščekivani i najavljeni u Pismima. Kao što je ono jednom bio rođen iz krila Prečiste Djevice Majke, tako danas želi roditi se u mome srcu. Bog želi biti Bog moje povijesti, Bog mojega života, Bog mojih briga i strahova, radosti i nadanja. Svjestan sam da takvoj veličanstvenoj poniznosti ne mogu odgovoriti podijeljenim srcem. Želim mu se predati cio. Zato u ovome došašću ravnam sve one staze u mojemu životu koje nisu po njegovoj volji; ispunjavam njegovom ljubavlju sve praznine mojega bića; ispravljam sve svoje krivudave staze koje nisu vodile k njemu. Gospodine, želim biti s tobom.

Molitva: Gospodine Isuse, Bože koji hitiš u susret čovjeku, uđi u moje srce i postani vladar mojega života.

Očenaš, Zdravomarijo, Slava Ocu.

Molitvena nakana za danas: Molimo za obraćenje vlastitog srca i srdaca oko nas.

Odluka: Poći ću na ispovijed i pripremiti se za susret koji je sve bliže.