Četvrti tjedan došašaća: Srijeda

Gospodine Isuse, Ljubavi koja od Oca proizlaziš, dođi i nemoj kasniti. Potrebni smo Tvoje ljubavi.

Iz evanđelja po Luki

Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome. Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca — Zaharija, no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa: »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga. Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji god su čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu ruka Gospodnja bijaše s njime. (Lk 1, 57-66)

Još samo kratko i Gospodin je blizu. On dolazi spasiti čovjeka. Milosni je to njegov dar, dar koji nam se ponekada čini nerazumljivim, kao što se nerazumljivim činio odabir imena što ga Elizabeta i Zaharija dadoše svome sinu. Gospodinova ljubav koja nam dolazi u betlehemskoj štalici ne može se shvatiti nikakvim umovanjima. Kako shvatiti da se Bog oplijenio i sišao k čovjeku? Samo ljubav daje odgovor na ljubav. Odgovorimo ljubavlju Gospodinu.

Molitva: Gospodine Isuse, Ljubavi koja od Oca proizlaziš, dođi i nemoj kasniti. Potrebni smo Tvoje ljubavi.

Očenaš, Zdravomarija, Slavaocu

Molitvena nakana za danas: Molimo da se dogodi ljubav u našim srcima ovoga Božića.