Susret u vjeri

Stavimo ovih dana našu vjeru u prvi plan. Zamislimo se malo nad njom i zapitajmo što mi ustvari i kako vjerujemo.

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!« (Lk 1, 39-45)

Pred samim vratima smo jednog od veličanstvenih događaja koji je promijenio iz korijena cijelu ljudsku povijest, pred rođenjem našega Spasitelja, Emanuela.  Crkva nam pred oči i na razmišljanje, na ovu četvrtu nedjelju Došašća, stavlja svetopisamski tekst o susret dviju majki, jedne starice koja uskoro ima roditi i mlade Djevice koja je po Božjem nadahnuću tek začela. Ali ne samo majki nego i njihove djece, Ivana u Elizabetinoj utrobi i Isusa u Marijinoj. Osim tog susreta, naglasak je i na Marijinoj vjeri kojom je prihvatila ovo Otajstvo, a koju Elizabeta posebno naglašava. Marija svojom vjerom poklanja nama svima novu mogućnost života preko svoga Sina koji će kasnije završiti na križu kako bi nas otkupio i podario nam Život.
Radost koju osjeća ne samo Elizabeta i Ivan u njezinoj utrobi biva neizmjerna. Ona radost koju bi trebao osjetiti ne samo svaki kršćanin već i svaki čovjek u nadolazećim danima, a posebno na sami dan Rođenja.

Također valja nam primijetiti i cjelokupnu ulogu i Duha Svetoga. Duh djeluje od samih početaka na razne načine, kroz cijelu ljudsku povijest spasenja i ovdje sada se događa vrhunac: Riječ postaje tijelom. Kako li je to izgledalo tim dvjema ženama, jednoj na zalazu života, a drugoj tek na početku? Obje su primile obilje milosrđa od Boga. Jedna, nerotkinja koja u starosti zatrudnje, a druga mlada Djevica ko po djelovanju Duha također zače. Razumskim razmišljanjem čovjeku neshvatljivo. No ipak, ne zaboravimo da je Bogu sve moguće. Dosta je samo bilo potpuno se predati Bogu i Njegovoj mudrosti i namisli koju je imao. I danas nama mnoge stvari nisu jasne, kako u životu tako i u vjeri zato što mnogo toga pokušavamo samo razumom dokučiti. Ali neke stvari i događaje moguće je prihvatiti samo vjerom i predanjem, kao što su to učinile Marija i Elizabeta. Isus često pred sami trenutak ozdravljanja onih koji su tražili od Njega da ih ozdravi, govori im da ih je vjera njihova spasila, odnosno ozdravila.

Stavimo ovih dana našu vjeru u prvi plan. Zamislimo se malo nad njom i zapitajmo što mi ustvari i kako vjerujemo. Trgujemo li s Bogom? pogađamo li se s Njim? Bože ti meni ovo, a ja tebi toliko Očenaša ili Zdravomarija. Pa ako se ne dogodi traženo onda je velika opasnost da se razočaramo u Boga jer nije ispunio naše želje i prošnje. No umjesto toga, budimo mi ti koji će ispunjati ono što On od nas traži, a On će već nama providjeti što i kako nam treba, kao što je Abrahamu providio jarca za žrtvu umjesto sina mu Izaka. Bogu se svidjela Abrahamova vjera i nagrađuje ga. Nagrađuje ga brojnim potomstvom, koliko je zvijezda na nebu, a među tim potomstvom nalazi se i Onaj koga radosni iščekujemo. Zastanimo u šutnji i tišini pred Otajstvima Kristova utjelovljenja i rođenja i dopustimo da nam ona govore.