Drugi tjedan došašća: Četvrtak

Gospodine Isuse, ti koji si vladar svega svijeta, a uzeo si naše ljudsko tijelo i rodio se u jaslama, učini nas velikima poput Ivana Kristitelja, velikima u malenosti.

Iz evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega! A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana. Zapravo ako hoćete: on je Ilija koji ima doći. Tko ima uši, neka čuje.« (Mt 11, 11-15)

Evanđelje današnjega dana pred nas stavlja lik Ivana Krstitelja koji je, prema Gospodinovoj riječi, najveći od žene rođen. Pitamo se: Gdje se krije Ivanova veličina? Odgovor je jasan – u priznanju malenosti; jer »i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega«. Ivan na jednom mjestu ispovijeda svoju malenost u odnosu na Gospodina Isusa: »Iza mene dolazi jači od mene, komu nisam dostojan, sagnuv se, odriješiti remenja na obući« (Mk 1, 7-8). I došao je. Pisma su se ispunila. Mesija je tu. Isus je došao i opet dolazi. Hoćeš li mu povjerovati i predati mu se u malenosti?

Molitva: Gospodine Isuse, ti koji si vladar svega svijeta, a uzeo si naše ljudsko tijelo i rodio se u jaslama, učini nas velikima poput Ivana Kristitelja, velikima u malenosti.

 Očenaš, Zdravomarija, Slava Ocu

Molitvena nakana za danas: Molimo za dar malenosti.