Zaglavni kamen

Meditacija na Otpjevni psalam Četvrte vazmene nedjelje B

Ps 118, 1.8-9.21-23.26.28-29

Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u mogućnike.

Zahvalit ću ti što si me uslišio

i moj postao izbavitelj.

Kamen koji odbaciše graditelji

postade kamen zaglavni.

Gospodnje je to djelo,

kakvo čudo u očima našim.


Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem!
Blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjega!
Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem:
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!

U svakom građevinarskom poslu, između ostalih, postoje radnici koji izvode poslove, a postoje i oni koji stoje iza samog projekta – oni koji su napravili projekt i po čijim nacrtima se izvodi sama gradnja. Građevinari moraju raditi po nalozima koje su dobili od projektanta. Oni se ne bave ispravnošću nečega, nego vjeruju da je projektant sve dobro zamislio i izračunao. Dakle, po njegovim se skicama radi. Ako se, kojim slučajem, udalji od njegovih zamisli te graditelji počnu raditi po svome, tada cijela konstrukcija biva nesigurna jer se ne poklapa s onim izračunima koje je napravio projektant.

Jednako je tako Bog »projektant« svojeg djela spasenja ljudskog roda. No, na tom djelu mogu raditi samo oni radnici koji su sposobni svoju volju podložiti njegovoj i njemu potpuno vjerovati. Nama se može ponekad činiti kako neke stvari na tom području nisu najbolje, ali kod Boga je najbolji pregled i on najbolje vidi situaciju i uvijek »drži sve pod kontrolom« – njegovi su izračuni uvijek točni. Nerijetko se radnici mogu pobuniti protiv projektanta i ostati neposlušni njegovoj riječi i njegovim zapovijedima kako bi sebi olakšali posao. To se dogodilo i sa predvodnicima židovskog naroda u Isusovo vrijeme. Koliko god da su oni iščekivali obećanog Mesiju i koliko god da su radili i molili se za to, ostali su u svojim zamislima jer im se Božja zamisao učinila odviše neprikladnom. 

Tako su »graditelji« odbili sudjelovati u izgradnji Božje građevine odbacivši »zaglavni kamen« - Isusa koji je Krist. A građevina bez zaglavnog kamena je nesigurna građevina, jer upravo taj kamen pruža oslonac cijeloj građevini. Zato nas apostol Petar poziva da se »kao živo kamenje« ugrađujemo u građevinu koju je na Kristu izgradio sam Bog. (usp. 1Pt 2,4-5) »Živo kamenje« možemo biti jedino ako se ugrađujemo u tijelo onoga koji je pobijedio smrt i donio život. I samo po njemu i u njemu možemo biti živi. Ugrađujmo se u »duhovni Dom« Krista Gospodina čuvajući u sebi istinu da je Bog živ. Ta je istina upravo naš »zaglavni kamen«.