U iščekivanju vječnog zajedništva

Moramo se sjediniti s Isusom kako bismo zajedno s njim umrli i uskrsnuli, a nakon toga i uzašli k Ocu. Tako ćemo opet biti u zajedništvu s njim. Bit ćemo nagrađeni za sve boli i patnje koje smo podnijeli radi njega.

Mt 28, 16-20

U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. a neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.“

        Današnjom svetkovinom Uzašašća pred nas se donose dvije stvarnosti. Slušajući odlomak Djela apostolskih imamo izvještaj o Isusovu uzlasku na nebo. A u odlomku iz Matejeva evanđelja Isus daje poslanje apostolima da učine njegovim učenicima sve narode svijeta.

        Ova su dva događaja isprepletena. Što nam treba predstavljati Isusovo uzašašće u nebo? Svaka svetkovina za nas predstavlja ono radi čega mi postojimo. U ovom slučaju, gledajući Isusovo uzašašće, možemo očekivati da postoji još neki nama nepoznat svijet. Nešto skriveno našim zemaljskim očima. Ali Isus nas je na to već djelomično pripremio svojim boravkom među nama. Govorio je o kraljevstvu nebeskom. Obećao je da će nam pripremiti mjesto jer u kući njegovog Oca ima mnogo stanova. Dao nam je nadu u vječni život. Kako prispjeti tamo? Po Isusu jer je on Put, Istina i Život. 

        U ovom svijetu trebamo strpljivo podnositi sve boli i patnje kao što ih je on podnio. Svojom ljudskom naravi proživljavao je sve one brige, strahove i tjeskobe koje i mi proživljavamo. Umirući na križu otkupio nas je od svih naših grijeha i uzeo na sebe sve naše patnje, boli, nesreće, žalosti, tuge i strahove. Moramo se sjediniti s Isusom kako bismo zajedno s njim umrli i uskrsnuli, a nakon toga i uzašli k Ocu. Tako ćemo opet biti u zajedništvu s njim. Bit ćemo nagrađeni za sve boli i patnje koje smo podnijeli radi njega.

        Kako razumjeti poslanje apostola danas? Preko apostola svi mi postajemo sudionici tog poslanja šireći Radosnu vijest među ljude oko nas. Da bismo mogli vršiti zadatak naviještanja moramo biti zagledani u Isusa koji je uzašao k Ocu i biti otvoreni primiti snagu Duha Svetoga kojeg je obećao poslati nakon svoga odlaska. Duh Sveti će nas nadahnjivati i braniti. Tako ćemo svakodnevno imati snagu da budemo misionari u ovom svijetu.

        Kao vjernici nastojmo držati svoje korijene u Isusu Kristu koristeći se oruđem koje nam je ostavio. A to su Euharistija, Biblija, sakramenti, vjernost Crkvi i vjera. Hodeći kroz nedaće sjetimo se kako je Isus sve predavao Ocu. Tako je izdržao do samog kraja ovozemaljskog puta i uzašao nazad Ocu. Nemojmo biti puni sumnje nego radosno idimo prema novom nebu i novoj zemlji.