Poziv braći

Pozvani smo i poslani biti ribarima ljudi, ali i oni koji u Isusovo ime krpaju raskinute mreže. Osluhnimo poziv koji nam je Isus uputio. Usudimo se ostaviti sve, biti poslušni njegovoj riječi i obratiti se na novi život s Isusom.

Mk 1, 14-20

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.

Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim. 

        Ovaj odlomak bogat je različitostima poziva. Na početku možemo uvidjeti kako su uhićenje i predanje Ivana svojevrsni poziv Isusu da propovijeda. Isus ne dopušta da propadne sve ono što je Ivan svojim životom svjedočio. Također ne kreće s nekim novim naukom na početku, nego dopunja Krstiteljeve riječi. Zatim nas sam Isus poziva na obraćenje i vjeru u evanđelje jer ispunilo se vrijeme i približilo kraljevstvo Božje. 

        Sljedeći se pozivi razlikuju. Oni su pozivi upućeni braći. Evanđelist Marko naglašava Isusov pogled upućen braći, zatim njihova imena, a na kraju i njihov posao. Često sam idealizirao poziv ribara. Gledao sam kako Isus poziva ribara, a ne Andriju i Šimuna, Jakova i Ivana. Isus poziva cjelokupnu osobu, ne samo ribara. On vidi dalje, vidi što od te osobe može učiniti. Prvo će Andrija biti zahvaćen, poslušan i doživjeti obraćenje da bi mogao tada i svoj posao, svoj zanat preoblikovati. Od Andrije koji je ribar nastat će Andrija koji je ribar ljudi.

        Zatim uzimam za primjer Jakova koji krpa mreže. Odsad će krpati mreže između Boga i ljudi, mreže u međuljudskim odnosima. To krpanje mreža povezujem i s poslanjem učenika da propovijedaju evanđelje, da krste u njegovo Ime, da otpuštaju grijehe, da liječe bolesne, tj. krpanje boli koju je grijeh stvorio, krpanje krivoga odnosa prema Bogu i ljudima, krpanje pogrešnoga načina života. 

        Kroz ovaj odlomak možemo uvidjeti i jedno od poslanja Crkve u svijetu. Pozvani smo i poslani biti ribarima ljudi, ali i oni koji u Isusovo ime krpaju raskinute mreže. Osluhnimo poziv koji nam je Isus uputio. Usudimo se ostaviti sve, biti poslušni njegovoj riječi i obratiti se na novi život s Isusom. 

        Treća nedjelja u crkvenoj godini proglašena je nedjeljom Božje riječi. Prilika je to za priznanje sebi koliko smo blizu ili daleko od Božje riječi. Koliko ona ima utjecaj i zahvat u našem životu. Hoću li već danas unijeti barem male promjene u svoj život i dopustiti da me Božja riječ mijenja i oblikuje?!