Iskustvo kušnje

Prva korizmena nedjelja donosi nam dobro poznati ulomak Isusove kušnje u pustinji...

U ono vrijeme: Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče: »Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.« Isus mu odgovori: »Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.« I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: »Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.« Isus mu odgovori: »Pisano je: ’Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!’« Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju.’ I: ’Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’« Odgovori mu Isus: »Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike. (Lk 4, 1-13)


Kruh je, Gospodine, 
bio tvoja prva kušnja. 
Sin Božji stoji pred potrebom tijela.
Pomozi mi biti čvrstim u sumnjama i slabostima krvi. 
Vlast i slava,
tvoja druga kušnja,
pobijeđene put su i mojem uzvišenju. 
Treća ti je kušnja iskušenje samo. 
Pomozi mi u kušnjama iskusiti 
svu tvoju blizinu do predanja križa.