Europa u Franjino vrijeme (2)

Crkva se u ovo vrijeme suočava s nečim što do tada nije vidjela. Javljaju se razni pokreti koji je pokušavaju destabilizirati. Tu je i novi društveni sloj, građanstvo, koje dolazi u sukob sa strukturama Crkve. Carevi je SRC-a pokušavaju podvrći pod svoju vlast, a ona je sama grcala u svojim problemima. No Bog nikada ne zaboravlja svoju Crkvu nego je čuva šaljući joj svete ljude koji joj pokazuju pravac kojim treba ići. Jedan od njih je i sveti Franjo, a o njemu će biti govora u sljedećim tekstovima.

        Kao što je spomenuto u prvome dijelu našega teksta, građanstvo je srušilo sliku staroga poretka, no ipak je i unutar građanstva dolazilo do sukoba, i to između maioresa (plemići koji su živjeli u gradovima, a živjeli su od svojih posjeda izvan gradova) i minoresa (većina gradskog stanovništva). Poznat nam je slučaj kada su minoresi protjerali maiorese iz Asiza te su maioresi pronašli utočište u Perugiji i krenuli u sukob protiv Asiza. U tom sukobu bio je zarobljen Franjo.

        Drugi sukob koji se događao unutar gradova jest sukob između plemića i bogatih građana, većinom trgovaca. Ova skupina bogatih građana ne-plemića tražila je jednak status u društvu kao i plemići, a to zadugo nisu dobili.

        Grgurovska reforma u ovo vrijeme dosta slabi, među monasima i redovnicima popušta stega. Samostani stječu goleme posjede i bogatstva pa im mnogi prigovaraju zbog toga. Mnogi ljudi teže za istinskom obnovom pa se ne uključuju u već postojeće monaške zajednice nego stvaraju vlastite po uzoru na prve kršćane. Sami je Franjo doživio neugodno iskustvo u početku svoga obraćenja kada je pristupio u jedan samostan, a braća se loše odnosila prema njemu tako da je napustio samostan (1 Čel 16). Sukobi oko laičke investiture nisu davali Crkvi dovoljno prostora da se pozabavi novim pokretima. Zbog nedovoljne vjerske poučenosti te zbog hereza koje su dolazile s Istoka mnogi su zabludjeli u svojoj vjeri.

        Najpoznatija hereza ovoga razdoblja je katarska ili albigenška hereza koja je posebno bujala na prijelazu iz 12. u 13. stoljeće. Zagovarali su radikalni dualizam, a od sakramenata priznavali su samo krštenje i to Duhom jer je sve materijalno grešno pa i voda. Druga heretička skupina toga vremena bili su Valdenzi koje je osnovao trgovac Valdens (1140. - 1217.). On se čitajući Evanđelje obratio, prodao sve što je imao i propovijedao Evanđelje. Crkva ga je u početku tolerirala ali je ubrzo ušla u sukob s njim jer se suprotstavio hijerarhijskoj strukturi Crkve, a potom je počeo i mijenjati učenje. Treća heretička skupina bila je pod utjecajem Joakima iz Fiore (1130./35. - 1202.). Joakim je zagovarao Crkvu Duha Svetoga i smatrao je da će njezinim dolaskom ljudi moći shvatiti Sveto Pismo. Nauk mu je išao tako daleko da je počeo odbacivati hijerarhijsku strukturu Crkve, sakramente i vanjsko bogoštovlje. Njegov nauk zahvatio je jedan ogranak franjevaca nazvanih spiritualcima. Dugo je vremena trebalo Crkvi da pravovaljano pristupi ovim herezama. Sve ih je osudila 1184. godine u Veroni i počela njihov progon, što su joj zamjerali neki monasi. Monasi nisu bili sposobni djelovati unutar ovakvih zajednica jer su bili vezani stalnim boravkom u samostanima za razliku od redovničkih zajednica čiji je zadatak bio boraviti među ljudima i širiti Evanđelje.

        Crkva je bila pod stalnim pritiskom careva SRC-a tako da su se pape nekada više bavile političkim nego vjerskim pitanjima, što je i razumljivo. Unatoč ovome pritisku pape su se trudile baviti i vjerskim pitanjima i na tom polju ostavili su veliki trag. Sazivanjem Trećega lateranskog sabora (1179. godine) papa Aleksandar III. uspijeva okončati mukotrpni sukob s Fridrichom I. Barbarossom. Najvažnija odredba ovoga sabora je već spomenuta odredba o potrebnoj dvotrećinskoj većini glasova za izbor pape. Druga važna odredba jest odredba o zapošljavanju učitelja pri katedrali koji su trebali siromašne i klerike poučavati čitanju i pisanju. Što se tiče disciplinarnih odredaba zabranjeno je gomilanje službi za klerike. Određena je kanonska dob za izbor biskupa te su osuđeni Albigenzi, a Valdenzima nije dana dozvola za djelovanje. Idući pape nakon njega nisu ostavili značajniji trag u Crkvi osim Klementa III. (1187. -1191.) koji je uspio organizirati Treći križarski rat i nagovoriti gotovo čitavu zapadnu Europu da krene u oslobađanje Svete Zemlje. Odaziv je bio velik, a uspjeh…: Fridrich II. Barbarossa se utopio  u rijeci Salef 1090. godine, a Rikard Lavljeg Srca je uspio dogovoriti sa sultanom da kršćani mogu slobodno hodočastiti u Jeruzalem. Klement III. umire 1191. godine, a nakon njega dolazi Celestin III. koji ne ostavlja veliki trag u Crkvi.

        Poslije Celestina III. dolazi Inocent III. (1198. - 1216.), najveći papa srednjovjekovnog razdoblja. Mnogi će za njega napisati da je bio velik i političar i duhovni vođa, s tim da mnogi više naglašavaju njegovu političku veličinu. Jedan od njegovih prvih poteza bila je odluka o pokretanju križarskoga rata, koja je ostvarena 1202. godine. Rat je završio katastrofalno i stvorio je još veći jaz između istočne i zapadne  Crkve. Unatoč ovom neuspjehu Inocent se nije obeshrabrio nego je sazvao više lokalnih križarskih ratova kojima je pokušao suzbiti širenje raznih krivovjerja. Druga metoda kojom se okrenuo protiv krivovjerja bila je priznavanje novoga pokreta koji se pojavio na obzoru; bio je to franjevački pokret. Mudri je papa shvatio da će se protiv krivovjerja najbolje boriti njihovim metodama: propovijedanjem i evanđeoskim načinom življenja. Kruna je njegova pontifikata sazivanje Četvrtoga lateranskog sabora 1215. godine. Na saboru su osuđena sva krivovjerja koja su u to vrijeme prijetila Crkvi. Reformirane su biskupije i intenzivirana briga za obrazovanje klera. Važnost su dobili i sakramenti. Od vjernika se tražilo da se češće ispovijedaju i pričešćuju. Razlog za češće pričešćivanje je dualizam koji su donijela krivovjerja koja su smatrala da je sve materijalno grešno i njihovo inzistiranje na slavljenju svete mise jednom u godini, točnije na Veliki četvrtak. Smanjena je pokornička praksa i počinju se uvoditi oprosti koji zamjenjuju pokorničke čine. Sve ove odredbe sveti Franjo uvodi u svoje Pravilo želeći da njegov Red ide putem koji je zacrtao papa. Inocent III. ubrzo umire, a za to vrijeme priprema se novi križarski rat. Taj novi križarski pohod, nazvan Petim (1217. - 1222.) nije polučio nikakav uspjeh, a za nas je značajan po tome što je u to vrijeme sveti Franjo bio u Egiptu i Svetoj Zemlji te propovijedao Evanđelje.

        Inocentov nasljednik Honorije III. nije bio toliko sposoban kao njegov predšasnik. Nagovarao je Fridricha II. da pokrene novi križarski rat, ali mu to nije išlo za rukom. Značajan je po tome što je odobrio djelovanje dominikanaca 1216. godine i što je potvrdio Pravilo franjevačkog reda 1223. godine. Papa Grgur IX. (1227. - 1241.) nastavlja politiku svojih predšasnika i ulazi u otvoreni sukob s Fridrichom II., a nama je važan po tome što je proglasio Franju svecem 16. srpnja 1228.

        Crkva se u ovo vrijeme suočava s nečim što do tada nije vidjela. Javljaju se razni pokreti koji je pokušavaju destabilizirati. Tu je i novi društveni sloj, građanstvo, koje dolazi u sukob sa strukturama Crkve. Carevi je SRC-a pokušavaju podvrći pod svoju vlast, a ona je sama grcala u svojim problemima. No Bog nikada ne zaboravlja svoju Crkvu nego je čuva šaljući joj svete ljude koji joj pokazuju pravac kojim treba ići. Jedan od njih je i sveti Franjo, a o njemu će biti govora u sljedećim tekstovima.

Mir Vam i dobro!

Literatura: Raoul MANSELLI, Sveti Franjo Asiški, Sarajevo, 2011.; Daniel PATAFTA, Franjevačko 13. stoljeće: Povijest, teologija, duhovnost, Zagreb, 2018.; Hubert JEDIN, Crkveni sabori: Kratka povijest, Zagreb, 1997.; Jean-François NOËL, Sveto Rimsko Carstvo, Zagreb, 1998.; Henri PIRENE, Povijest Europe od seobe naroda do XVI. stoljeća, Split, 2005.; Božo GOLUŽA, Povijest Crkve, Mostar, 1998; Toma ČELANSKI, ''Prvi životopis sv. Franje'', u: Franjevački izvori, Sarajevo-Zagreb, 2012.; Bonaventura BANJOREĐIJSKI, ''Veći životopis sv. Franje'', u: Franjevački izvori, Sarajevo-Zagreb, 2012.