Uznesenje Marijino

Ona je najbolji putokaz svome sinu, našem Bogu; bila je njegova vjerna nasljedovateljica, vjerujući da je on Emanuel, uvijek je spremno pokazivala na njega, kako nam je to i prenio Ivan: Što god vam rekne, učinite. (Iv 2, 5b)

Danas slavimo svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, svetkovinu poznatiju u narodu kao Velika Gospa. Što zapravo danas slavimo?

Marija je jedina među svim ljudima nakon smrti tijelom i dušom uznesena na nebo, tj. pridružena je nebeskoj slavi svoga uskrslog sina, Isusa Krista. Nauk o Marijinu uznesenju bio je poznat i prihvaćen već u kršćanskoj starini, a na razinu dogme ili vjerske istine podigao ga je ga papa Pio XII. 1950.

Sadržaj ovog nauka najbolje nam donosi sv. Ivan Damašćanski, kršćanski svetac i pisac (6. i 7. st), ovim riječima:
Trebalo je da ona, koja je u porođaju sačuvala nepovrijeđeno djevičanstvo, svoje tijelo sačuva posve neraspadnuto i poslije smrti. Trebalo je da ona, koja je Stvoritelja kao dječaka u krilu nosila, boravi u božanskim šatorima. Trebalo je da zaručnica, koju je Otac zaručio, boravi u nebeskim ložnicama. Trebalo je da ona, koja je gledala svoga Sina na križu i u srce primila mač boli od kojeg je bila izuzeta u porođaju, gleda svoga Sina kako sjedi uz Oca. Trebalo je da Majka Božja ima ono što pripada Sinu i da je štuje svako stvorenje kao Božju Majku i službenicu.

U hrvatskom narodu ova je svetkovina jako popularna. Tomu svjedoče mnoge crkve posvećene Marijinu uznesenju, kao i hrvatska marijanska svetišta u koje će se ovih dana liti rijeke hodočasnika koji traže duhovnu okrepu koju dobivaju kroz sakramente i zagovor Marije na nebo uznesene. Već su je davno naši slavni pretci nazvali Advocata Croatiae – Zagovornica Hrvatske i to ona uistinu jest. Ona je i najbolji putokaz svome sinu, našem Bogu; bila je njegova vjerna nasljedovateljica, vjerujući da je on Emanuel, uvijek je spremno pokazivala na njega, kako nam je to i prenio Ivan: Što god vam rekne, učinite. (Iv 2, 5b)

Počnimo i mi poput Bogorodice Marije ići za Isusom, vjerno ga nasljedujući i svjedočeći za njega u našem današnjem vremenu i životnom okružju.