Treći tjedan došašća: Četvrtak

Gospodine Isuse, Bože koji dolaziš među nas kao čovjek, pomozi nam graditi život na čvrstoj stijeni Tvoje Riječi.

Iz evanđelja po Mateju

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadahu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel, Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist. U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja. (Mt 1, 1-17)

Jutrošnji evanđeoski ulomak želi nas uvesti u Tajnu Kristove Osobe. Isus je onaj koji ima doći. Po Pismima naviješten i od Oca još u Edenu obećan. Sva ova imena koja jutros čitamo svoj smisao dobivaju u Imenu Isusovu. Danas ih se sjećamo jer je Isus došao na svijet. O kada bismo shvatili da i mi svoj život činimo smislenim tek onda kada ga gradimo s Isusom, onda kada je Isus naš početak i naš kraj. Odlučimo se ovoga došašća na život s Isusom.

Molitva: Gospodine Isuse, Bože koji dolaziš među nas kao čovjek, pomozi nam graditi život na čvrstoj stijeni Tvoje Riječi.

Očenaš, Zdravomarija, Slava Ocu

Molitvena nakana za danas: Molimo za sve one koji ne poznaju životnoga smisla, sve zalutale i izgubljene da svoj smisao i mir nađu u Gospodinu.