Fulton J. Sheen: Sloboda

Nadbiskup Fulton Sheen govorio je o svim važnim kršćanskim temama. Zavirimo zajedno u njegov govor o slobodi...

Ne znam postoji li danas pojam toliko naglašen, razvikan i toliko često krivo interpretiran kao što je pojam slobode. Ona je temeljno ljudsko pravo. Kada je sloboda narušena ili u potpunosti oduzeta, čovjek je spreman podnijeti gotovo sve u nastojanju da je vrati, pa i samu smrt. S pravom se za nju čovjek bori, ali unatoč tome, često je krivo razumije.

Kada govori o slobodi, biskup Sheen pred nas stavlja dva vida slobode. Naime, postoji sloboda od i sloboda za. Sloboda od predstavlja slobodu odabira, slobodu od nasilja, onu slobodu kakvu poznaje zapadni svijet. Sloboda za nam pak govori o cilju. Ona predstavlja slobodu u kojoj djelujemo, po kojoj možemo napraviti nešto od sebe i ispuniti svrhu svog života. Ove dvije stvarnosti, ukoliko se govori o istinskoj slobodi, uvjetuju jedna drugu. Problem svijeta u kojem živimo krije se u razdvajanju jedne stvarnosti od druge čime razdiremo bit same slobode.

Oduzmemo li slobodu od imamo brod koji plovi bez jedra, a oduzmemo li slobodu za nalazimo se u brodu koji plovi punim jedrima, no ne postoji luka u koju bi pristigao. To nije potpuno stanje slobode, to je samo dozvola. Mogućnost da činimo što hoćemo i kada hoćemo nije istinska sloboda. Naš svijet kao da je odbacio postojanje svakog cilja. Među idealima ne postoji konstantna vrijednost, već se stalno mijenjanju. Jedna ideja nije u potpunosti ni prihvaćena, a već je odbačena i druga joj zauzima mjesto. Naš svijet to naziva napretkom, unatoč očiglednoj regresiji očitovanoj u praznini koja se u čovjeku nalazi. Sloboda koju shvaćamo samo kao mogućnost čovjeka da čini ono što hoće pretvara slobodu u isključivo fizičku, ne i moralnu moć, a u takvom je slučaju samo jak potpuno slobodan. Takav oblik slobode karakterističan je za totalitarističke sustave te negira ljubav kao ključni element istinske slobode. Suvremeno, liberalno stanje čovjekove svijesti sve legalizira, sve dopušta i podupire, ali svrha ipak nedostaje. Ne postoji bjednija, ispraznija niti dosadnija egzistencija od besciljnog vrludanja.

Istinska sloboda jest ona po kojoj činimo ono što bismo trebali. Ona podrazumijeva zakon, ali istodobno i svrhu – svrhu postignutu kroz slobodu odabira. Istinska sloboda dolazi samo od Boga i samo Istina oslobađa. Slobodno življenje sastoji se u razumijevanju Istine i Božjeg zakona koji se međusobno prožimaju. Zakon je čovjeku darovan radi njega samoga. On ne sputava čovjeka, već upravo suprotno – oslobađa ga. S druge strane, odbijanje Njegova zakona zarobljava čovjeka, još više ranjava njegovu bit okaljanu grijehom i u konačnici udaljava od Stvoritelja.

Bog je mogao stvoriti svijet nužnosti u kojem bi čovjek morao u svojoj naravi biti dobar kao što Sunce mora izaći na istoku i zaći na zapadu. On je ipak odlučio dati čovjeku slobodu, a sloboda nužno uključuje  rizik. Čovjek može biti plemenit samo ako može biti i okrutan. Može biti svet samo ako može biti i đavao. Darovavši nam slobodu, dao nam je i mogućnost da ustanemo protiv njega, da odbijemo sIužiti. Znajući da će biti zla u ovome svijetu, ipak nam dade  slobodu, jer je znao da će biti i dobra. Unatoč svim zlim silama svijet nikad ne postade mjesto beznađa. Jer, dođe onaj dan kada se i sama Riječ utjelovila, ponizila se i dopustila da je ljudi ubiju. Tada je dobro porazilo zlo. Upravo iz snage Isusova uskrsnuća svi ljudi mogu crpiti snagu za ovozemaljsku borbu protiv zla jer znamo da nas čeka vječna pobjeda. Ne preostaje više ništa drugo nego zaključiti da istinska sloboda znači samo jedno – biti svet! Ne može krunu svetosti steći onaj koji se neće boriti.