Duhovi

Danas slavimo jednu od najvećih svetkovina, svetkovinu Duhova ili Pedesetnice, kada se spominjemo silaska Duha Svetoga na Mariju i apostole koji su u molitvi slavili židovski blagdan Pedesetnice i ponizno čekali Isusovo obećanje – Duha Branitelja. (Dj 2, 1-14)

Danas slavimo jednu od najvećih svetkovina, svetkovinu Duhova ili Pedesetnice, kada se spominjemo silaska Duha Svetoga na Mariju i apostole koji su u molitvi slavili židovski blagdan Pedesetnice i ponizno čekali Isusovo obećanje – Duha Branitelja. (Dj 2, 1-14)

Tko je Duh Sveti? Duh Sveti je Duh Oca i Sina, on je njihova međusobna ljubav. On je Gospodin i Životvorac, kako ga ispovijedamo u Nicejsko – carigradskom vjerovanju. On je, dakle, s Ocem i sinom jedan Bog. On je s Ocem i Sinom prisutan od početka nauma spasenja do kraja. Isus Krist, Pomazanik Duhom Svetim djeluje u njegovoj snazi i sili i u punini ga posjeduje. Nakon svoga uskrsnuća Isus toga istoga Duha u izobilju daruje svojim učenicima, zajednici koju je on utemeljio – Crkvi.

Duh Sveti učenicima otvara oči da razumiju Pisma. Međusobno ih povezuje, daje im snage i hrabrosti za svjedočanstvo Isusovo, preko njih izvodi čudesna djela, oslobađa ih da Radosnu vijest mogu navijestiti i poganima. Sve djelovanje što se u Crkvi može nazvati nasljedovanjem Isusa Krista i izvršavanjem njegova naloga djelo je Duha Svetoga. Jer nitko ne može reći: „Gospodin Isus“ osim u Duhu Svetom. (1 Kor 12, 3b).

Isti Duh Sveti već više od dvije tisuće godina vodi Kristovu Crkvu. Iako je Crkva kroz svoju povijest bila napadana izvana, ali i iznutra razarana zbog grijeha svojih udova ona je opstala i ostati će do kraja svijeta zahvaljujući vodstvu Duha Svetoga koji kršćane povezuje s Ocem i Sinom. Njime smo i opečaćeni za dan slavnog Kristova dolaska.
Duh sveti nam objavljuje uskrslog Gospodina, u pamet doziva Isusovu riječ, daje nam da shvatimo otajstvo njegove smrti i uskrsnuća. On uprisutnjuje Kristovo otajstvo, osobito u euharistiji i daje da ono u kršćanima donese mnogo ploda (Katekizam Katoličke crkve 737).

Ako Duh Sveti tako djeluje zašto je onda danas toliko nas kršćana koji ne donosimo plodove Duha Svetoga? Razlog tomu je što Bog ne čovjeka ne prisiljava da se opredijeli za njega, nego ona traži svjesno i slobodno opredjeljenje. Duh Sveti donosi plodove u svakom kršćaninu koji je otvoren za njegovo djelovanje, koji bez oholosti, ponizno prihvaća vodstvo Duha Svetoga.

Ponizno zamolimo Oca da nam po Sinu pošalje darove Duha Svetoga da nas kršćane skupi oko jednoga stola Kristova, te po nama i danas u svijetu odjekne radosna vijest spasenja.