Božić - događaj spasenja

Njegova volja da nas spasi i ljubav za nas očitovale su se u nevjerojatnu činu utjelovljenja. Ipak, dao se ograničiti našom slobodom.

        Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. (Nedavno sam čuo zanimljivu primjedbu, naime, da ova definicija zdravlja sadrži ono što bi u kršćanstvu bilo stanje spašenosti.) Čovjek prirodno teži blagostanju, toliko da se trudi ne samo liječiti kada je pogođen bolešću već i poboljšati postojeće stanje, pa i onda kada ono nije loše. A u trenutcima koje prepozna kao veliku ugrozu za zdravlje, on postaje spreman poduzeti radikalne mjere kako bi zdravlje bilo očuvano, kako bi spasio život.

        Prolog Ivanova evanđelja podsjeća nas kako je po Riječi sve postalo. Bog je stvorio čovjeka, objavio mu se i pozvao ga u zajedništvo sa sobom, namijenivši mu puninu života, potpuno blagostanje - spasenje. Stvaranjem čovjeka započela je i povijest spasenja. I nakon grijeha prvih ljudi Bog nastavlja brinuti o njima, postupno se objavljujući, sklapajući s njima savez, govoreći po prorocima (usp. Heb 1,1). Napokon, Riječ tijelom postade i nastani se među nama (Iv 1,14). Kristovim utjelovljenjem spasenje ide k punini. No, kako uopće možemo razumijevati spasenje?

        Grčka i latinska riječ za spasenje blisko su povezane s riječju zdravlje. Odatle možemo reći da je Spasitelj zapravo donositelj zdravlja, i to ne samo tako da liječi ono što je oboljelo – ranjeno grijehom već i da čitava čovjeka vodi prema punini. Ta se punina spasenja – zdravlja ostvarila u Isusu Kristu, koji je – utjelovljen – priopćio ljudima božanski život i podao nam moć da postanemo djeca Božja (usp. Iv 1,12). Njegova volja da nas spasi i ljubav za nas očitovale su se u nevjerojatnu činu utjelovljenja. Ipak, dao se ograničiti našom slobodom. K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše (Iv 1,11). Pokušajmo ovih dana biti otvoreni za Božju prisutnost koja nas liječi i spašava. U brizi za očuvanje tjelesnoga zdravlja nastojmo prepoznati čežnju za spasenjem i znati da ne možemo spasiti sami sebe. Neka nam ovaj godišnji spomen Kristova utjelovljenja pomogne da i u našim životima iskusimo stvarnost i konkretnost Božjega spasenja!

        Na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo!