Zaborav i slavlje

Sva naša ljudska iskustva treba donijeti pod svjetlo Riječi. U molitvi, to svjetlo obasjava naša iskustva kako bismo ih mogli razumjeti. Molitva, stoga, nije izgubljeno vrijeme, nego vrijeme darovano Riječi...

Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohra­njivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. (Lk 2, 16-21)

Ne postoji osoba koja na svojoj koži nije osjetila krutost života. Iz iskustva znamo da nas je oštrica života nerijetko dotakla. Kada osobu dodirnu rubna iskustva, iskusuje vlastitu nemoć pred životom i njegovim izazovima. Nesposobnost suočavanja sa životnim zahtjevima osobu vodi u potragu za nekim lakšim i drukčijim životom, za životom lišenim boli i trpljenja. Mnogi upravo iz takvih iskustava žele ista zaboraviti. Žele im izbrisati svaki spomen. Upravo iz razloga jer su ta iskustva bolna. Tu se rađa zaborav koji zapravo postaje bijeg od zbilje. On se javlja kao prihvatljivo rješenje. Svaki pokušaj brisanja vlastitih iskustava i bježanja od njih pokazuje nesposobnost prihvaćanja zbilje.

Tako je kod mnogih vidljivo iskustvo nemoći priznavanja nemoći. Ljudi teško prihvaćaju da ne mogu sami, da im je potrebna pomoć. Zato mnogi zaborav života žele unijeti u prostor zabave. Zabava se tada čini kao prihvatljivo rješenje koje će nadomjestiti uskraćeno iskustvo radosnoga življenja. Ona postaje prostor u kojem se, barem nakratko, kuša životno olakšanje. Međutim, zabava je površno iskustvo, iskustvo koje ne daje rješenja na životna pitanja niti životu daje smisao. Trajno traženje burnih zabava, uživanja i opuštanja u životu, pokazatelji su temeljnog zaborava – zaborava Riječi.

Izgleda da je životni prostor mnogih netaknut iskustvom Riječi. Ne dopustiti Riječi da oblikuje vlastiti prostor života, znači prešutno dopustiti da se taj isti prostor razobličuje. Ne može biti ljubavi i mira tamo gdje njezina prisutnost nije poželjna. Ne može se ostati netaknutim njezinom oštrinom i djelotvornošću (usp. Heb 4, 12). Nije Riječ nešto apstraktno i beživotno, što bi se kad-tad izobličilo, nego živo i djelotvorno, što daje život jer je Život u sebi. Kada se Riječ šulja našim prostorom, ona ga zahvaća. Ona svojim svjetlom obasjava sve životne kutke dajući im smisao.

Pastiri su živjeli od iskustva Riječi. Nju su tražili, za njom hitili, gledali ju, slavili i hvalili (usp. Lk 2, 16-21). Kada je Riječ dotakla njihov životni prostor, ona ga je preobražavala. Zahvatila je sve koji su se u njemu našli. Pastiri nisu bježali od teškoće življenja svakodnevice, nego su dopustili Riječi da je oblikuje. Njihov život bijaše nošen njome. Prožetost njome bijaše vidljiva i drugima. Nisu mogli ne svjedočiti što su vidjeli. Radost Riječi doticala je svakoga koga su susreli. Njihovo iskustvo pokazuje ispravan način slavljenja Boga. Boga se slavi živeći od iskustva darovane novosti u utjelovljenoj Riječi. Slavlje se javlja kao odgovor na Božju darovanost.

Ključni redak, koji obasjava smislom cijeli današnji evanđeoski odlomak, jest ovaj: »Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.« (Lk 2, 19). Sva naša ljudska iskustva treba donijeti pod svjetlo Riječi. U molitvi, to svjetlo obasjava naša iskustva kako bismo ih mogli razumjeti. Molitva, stoga, nije izgubljeno vrijeme, nego vrijeme darovano Riječi. Ona nije bijeg u iluziju, nego odnos od kojega se živi. Marija je živjela od blizine Riječi. Zato nam je Crkva, pred građansku Novu godinu, stavlja kao primjer i uzor. Ona je bila otvorena Riječi. Živjela po Riječi, s Riječju i za Riječ. Njezin je život postao slavljenje Boga. Neka Riječ zahvati i naš životni prostor kako bismo se trajno ogledali u njezinu svjetlu.