Teškoće, Bog i bogovi

Ipak, Gospodine kome da idemo? Primi nas ovakve kakvi jesmo, narod tvrde šije. Otpadnike koji štuju svoje kumire i slijede neke svoje bogove kad se uplaše Tvoje besjede.

U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?« A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: »Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su. A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.« Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: »Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.« Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu  išli s njime. Reče stoga Isus dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« Odgovori mu Šimun Petar: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.« (Iv 6, 60-69)

Danas Crkva pred nas ponovno stavlja zahtjevna nedjeljna čitanja. Zahtjevna stoga što i riječi prvog čitanja i riječi iz Evanđelja čovjeka stavljaju na raskrižje. Traži se odlučnost.

Teška je Kristova besjeda i mnogi je ne mogu slušati ni po njoj se ravnati. Mnogi otpadaju u trenutku kada trebaju napustiti svoju sigurnost i nositi se s tom teškom besjedom. U čitanjima u nedjeljama iza nas nailazimo na Isusov govor o samomu sebi kao o kruhu života, kao o hrani za život vječni. I baš se nad tim riječima, nad tom besjedom sablažnjavaju mnogi učenici i odlaze od Isusa. A gdje odlaze? Za kruhovima i bogovima... I može se nama danas činiti banalnim ovo Evanđelje koje je pred nama, ali ono se i nas itekako tiče.

Promotrimo najprije nakratko prvo čitanje. Ovdje Jošua (znakovito) Božji narod stavlja pred izbor: služiti Bogu ili služiti bogovima. Narod bira Boga i prisjeća se ljubavi koju im je Bog iskazao kroz povijest. Sin toga Boga se također prisjeća tih spasenjskih događaja kad se naziva kruhom i traži da ga se blaguje. No, kako mi odgovaramo na taj poziv? Nedjelju za nedjeljom Crkva sprema za nas stol Riječi i Tijela Kristova, ali nam je ta besjeda teška i ta hrana suvišna. Mi idemo za svojim bogovima. A oni koji dolaze, kako bi odgovorili na Isusovu ponudu da i oni odu. Bismo li imali vjere da kažemo da On ima riječi života vječnoga?

Ipak, Gospodine kome da idemo? Primi nas ovakve kakvi jesmo, narod tvrde šije. Otpadnike koji štuju svoje kumire i slijede neke svoje bogove kad se uplaše Tvoje besjede. Privuci nas sebi i daj nam riječi života vječnoga. Istina je da toliko puta kanimo otići, no još smo tu, na dohvat ruke. Izvedi nas još jednom iz kuće robovanja i mi ćemo ti služiti. Prionut ćemo tada uza te kao žena uz muža i muž uz svoju ženu. Tek tada ćemo te blagoslivljati skr(u)šena srca.

Gospodine kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! Ima među nama onih koji ne vjeruju, kojima je teško vjerovati da si ti Svetac Božji. Mi smo po Tebi postali djeca Božja stoga daj da po tebi služimo Gospodinu tvome Ocu koji je Bog naš.

Teška je ova besjeda i za mene, stoga nisam pronalazio riječi...