Susret prolaznosti i Beskonačnosti

Čovjek nikada neće moći nadmudriti ili obuhvatiti Boga, ali može zastati na tim razinama susreta s Beskonačnim cijeli život pokušavajući...

U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu: »Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?« Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan  Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.« (Iv 18,33b-37)

U svakom čovjeku postoji potreba za beskonačnim. Čak štoviše, čovjeka bi se moglo opisati kao čežnju za beskonačnošću. U svojim traženjima, čovjek svih vremenâ i svih civilizacija, pokušavao je i pokušava premostiti jaz između prolaznosti u kojoj zbog pada hodi i beskonačnosti kojoj teži. Beskonačnost je trajna i najdublja želja svakog srca, ali s tom željom nije se lako nositi. Čežnja za beskonačnošću u sebi uvijek isključuje apsolutnu spoznaju, u protivnome beskonačno ne bi bilo Beskonačno.

Evanđelje posljednje nedjelje u crkvenoj godini, na svetkovinu Krista Kralja svega stvorenja, donosi nam susret prolaznosti s Beskonačnošću, susret Pilata i Isusa. Taj susret odvija se u dinamici triju Pilatovih pitanja i Isusovih odgovora. Iz tih pitanja i odgovora možemo otkriti puno o beskonačnosti i Beskonačnome. Pilat Isusa pita: »Ti li si židovski kralj?« - a Isus uzvraća protupitanjem: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Mudrost je kadra propitkivati i pitanja, pronalazeći motive samog postavljanja pitanja. Prolaznost nikada neće moći nadmudriti Beskonačno. Ovo je velika poruka za modernoga čovjeka koji Beskonačnome pristupa želeći ga učiniti prolaznim.

Nakon što ga je Isus nadmudrio, Pilat postavlja i drugo pitanje: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?« Ono u sebi sadrži najprije opravdanje prolaznosti, a zatim i pokušaj dohvaćanja Beskonačnosti. To je druga razina susreta prolaznosti i Beskonačnosti. Nakon što prolazno nije uspjelo nadmudriti beskonačno, sada ga pokušava dohvatiti, obuhvatiti, vladati njime. Isusov odgovara: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan  Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Jasna je to poruka kako nikada nitko nije mogao i neće moći dohvatiti konac Beskonačnoga.

Treće Pilatovo pitanje je pitanje zbunjene prolaznosti: »Ti si dakle kralj?« Prolaznost je sada izgubila jasnoću, više nije beskrajno sigurna u svoje mogućnosti. Treća je to razina susreta prolaznoga i Beskonačnoga. Prolaznost se pita o svijetu, o životu, o sebi samoj. A Isus odgovara: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.« Dok je prolaznost tako nesigurna u sebe samu, Beskonačni sada progovara takvom snagom i sigurnošću pokazujući jasan put kojim prolaznost treba krenuti kako bi i sama postala beskonačna.

Papa Benedikt XVI jednom je prilikom kazao: »Beskonačnost koja je čovjeku potrebna može doći samo od Boga.« Zapravo, beskonačnost je samo u Bogu koji je sam Beskonačni. Čovjek nikada neće moći nadmudriti ili obuhvatiti Boga, ali može zastati na tim razinama susreta s Beskonačnim cijeli život pokušavajući. Prolaznost će tako zauvijek ostati prolaznost. No, čovjek može i nadići svoju prolaznost prepuštajući se Beskonačnom-Bogu. Tako čovjek biva oslobođen od ropstva zla i počinje život u miru i jedinstvu s drugima. Koliko smo toga potrebni najbolje nam svjedoče ovi dani nemira i sukoba u kojima živimo. Svetkovina Krista Kralja svega stvorenoga i završetak jedne liturgijske godine potiču nas da se u svojoj prolaznosti prepustimo beskonačnome Bogu, njemu koji je vladar svega svijeta, te da u novoj liturgijskoj godini koja je pred nama učinimo sve kako bismo premostili onaj jaz te svoj život i živote ljudi oko sebe uputili onkraj prolaznosti - u Beskonačnost.