Služiti vlast

Meditacija na Otpjevni psalam Svetkovine Isusa Krista – Kralja svega stvorenja

Ps 93, 1-2.5

Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven.

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven,

Gospodin zaodjeven moći i opasan.


Čvrsto stoji krug zemaljski,

neće se poljuljati,

Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,

ti si od vječnosti!


Tvoja su obećanja vjere predostojna,

Svetost dolikuje domu tvome,

Gospodine, u sve dane!


Baš u ovo naše vrijeme, pogođeno različitim napadajima, kad imamo sve više naroda koji se zavijaju u crno i broje svoje žrtve, dok bijesni ljudska sila i dok se pokazuje nadmoć nad ostalima, baš u ovo naše vrijeme oči nam otvara i srce ispunja svetkovina Isusa Krista – Kralja svega stvorenja. I ne samo u naše vrijeme. Crkva stalno upire pogled u Krista i svim ljudima i vremenima pokazuje na onoga koji je istinski Kralj i koji ima pravu moć u svojoj ruci. No ipak se njegova vlast razlikuje od zemaljskih vlasti. U biti, njegova vlast je vlast u pravom smislu te riječi. Jedini on ima vlast nad svime.

Tu njegovu vlast ponekad je teško razumjeti budući da nije od ovoga svijeta i ne podliježe ljudskoj logici vladanja nad drugima. Njegova vladavina zapravo je služenje u ljubavi. Njegova vladavina tako pogađa u srce – u središte ljudske osobe. Paradoks te vlasti ne ostavlja srce ravnodušnim. Razmišljanje o Božjoj vladavini često izaziva čovjeka na dvije stvarnosti: da dopusti Božju vladavinu nad sobom, da mu se pokori ili da odvrati svoje srce od Boga i krene drugim putom.

Prikazivanje Krista u sjaj zaodjevenog stavlja pred nas svu bistrinu i svu uzvišenost te vlasti. Njegova vlast sjaji, poput zlata je i čovjek je se ne može nagledati. A ona svojim sjajem blješti i rasvjetljuje tmine svakog čovjeka koji svoj pogled upravi k njoj. Božja vlast čini da i oni koji su »zaodjenuti Kristom«, koji su kršteni u njegovo ime, da i oni svijetle tom istom vlašću. Tako se njegova vlast očituje na ovome svijetu: u našem služenju drugima u ljubavi. Upravo onako kako nas je i on sve poučio: »Tko želi biti prvi, neka bude zadnji od sviju i sluga svima!« (Mk 9, 35) Priklanjajući se njegovom primjeru postajemo u ovome svijetu bogonosci i drugima navjestitelji Božje vlasti.

Služimo jedni drugima i budimo tako oni koji rasvjetljuju ovaj svijet sjajem Božje vlasti kako bismo nadvladali one koji ga žele zaviti u crno. Neka svijet sjaji i pokaže svoju podložnost jedinome Kralju – Isusu Kristu!