Riječ - Pastir - Janje

Oni koji poznaju glas njegove Riječi, ostaju uz njega jer je njegova blizina njihova sigurnost i zaštita. Znaju da pripadaju glasu Riječi koju svakodnevno slušaju i koja im daje život...

U ono vrijeme: Reče Isus: »Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.« (Iv 10, 11-18)

Pred nama je neizmjerno sadržajna, ali sve rjeđa slika odnosa pastira i ovaca. Tko je ikada imao priliku iskusiti što znači držati ovcu (janje) u svojemu krilu, vjerujem da je svjestan duboke poruke toga iskustva. Nijedna ovca nije bila lišena pastirova krila. Svaka je kao maleno janje bila na njegovim rukama. Osjetila je njegovu blizinu, nježnost njegovih ruku i brigu za nju. Ovca živi od pastira. On joj daje život. On je vodi na zelene pašnjake i izvore voda, otvara joj mogućnost hranjenja i pijenja (usp. Ps 23). Svaka se ovca pokreće na njegovu riječ. Hodi za njom. Dopušta se njome voditi. U njoj pronalazi povjerenje i blizinu. Njegova je riječ izvor poznavanja. Ona je sigurnost i onda kada je sigurnost ugrožena.

Najamnik nije kao pastir. Njega teško prepoznajemo u svakodnevnom ritmu života. Njega se poznaje pri iskustva zla. Kada se sprema bilo kakvo zlo - opasnosti, progoni, prijetnje - najmanik spas traži u bijegu. On ostavlja ovce. Predaje ih zlu. S njima je dok sve ide dobro, dok su zadovoljeni njegovi sebični interesi, dok uživa udobnost vlastite naknade za čuvanje. Čim se pojavi prijetnja, najamnik bježi. Ovce ostaju same. Izložene su prijetnji, progonu, smrti. Upravo jer same ne mogu ništa. Oslonac koji su imale u najamniku je nestao. Postale su plijen vucima. Tek kada su nastupe trenutci ugroze, očituje se vjernost Riječi.

Gospodin Isus je živio od odnosa s Ocem. Bio je poslušan njegovoj riječi. Otvoren njegovoj volji i u trenutcima kada je njegova muka bila preteška. Gospodin je kao Janje uhvaćen, osuđen i poslan na klanje. Položio je život ispunjavajući Božju volju. Tko želi živjeti od njegove Riječi, prolazi sličan put. Tek kada nastupe progoni zbog istine sadržane u Riječi, bistri se poznavanje Gospodina. Oni koji poznaju glas njegove Riječi, ostaju uz njega jer je njegova blizina njihova sigurnost i zaštita. Znaju da pripadaju glasu Riječi koju svakodnevno slušaju i koja im daje život. Živeći od nje bivaju izrugani, popljuvani, klevetani, lažno osuđeni... Ona ih uči da se život nalazi u gubljenju samih sebe (usp. Iv 12, 25). Jedina im je snaga u onome što nije njihovo: u Riječi.

U grčkom jeziku Novoga zavjeta glagol »čuti« glasi »akouo«. Izrazi koji se pridodaju tom istom glagolu su također - »privoljeti« i »prionuti uz koga«. Slušanje Riječi je tijesno povezano s ljubavlju prema osobi koju slušamo. Oni koji žive od Riječi prijanjaju uz nju. Dopuštaju da ih ona vodi. Oni su poput janjeta u ruci Pastira. Njegova riječ je jedina kojoj vjeruju (usp. Iv 10, 27). Po njoj znaju komu pripadaju. Ona im daje identitet. Ono su što su iz odnosa s njom. U njoj žive, miču se i jesu (usp. Dj 17, 28).