Presveto Trojstvo

Crkva u prvu nedjelju nakon svetkovine Duhova slavi svetkovinu Presvetoga Trojstva. Ona na ovaj dan slavi ono otajstvo koje zapravo slavi svake nedjelje, odnosno svaki dan u liturgiji. Jer ako malo bolje pogledamo Trojstvo obilježava cijelu našu liturgiju.

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.« Iv 3,16-18

Ako bismo željeli kazati tko je i kakav je naš Bog, onda bi zasigurno najbolji odgovor bio Bog  je ljubav(1 Iv 4,8.16). Ovakvo određenje Boga nalazimo i u sva tri današnja čitanja. U prvome čitanju Bog govori Mojsiju da je bogat ljubavlju (Izl 34,9), Pavao u Poslanici Korinćanima kaže Bog ljubavi (2 Kor 13,11) dok Ivan u svome evanđelju piše Bog je tako ljubio svijet (Iv 3,16).

Ako pokašamo odgovoriti kako su pisci današnjih svetopisamskih tekstova došli do ovakvog zaključka, onda bi odgovor bio – iz Božjega odnosa prema svome narodu i prema čovjeku. Kakav je netko mi najbolje vidimo iz njegovih stavova, uvjerenja i postupaka. Tako možemo reći i za Boga. Kakav je Bog u sebi najočitije vidimo po onome što Bog čini prema vani. A što Bog čini i radi za nas vidimo iz današnjega evanđeoskoga ulomka. Apostol Ivan kaže da Bog predaje svoga Sina za nas da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Bog nam preko Isusa daje mogućnost pristupa u život vječni, u njegovo kraljevstvo. Daje nam mogućnost vidjeti ga onakav kakav je On zapravo. A kakav je Bog vidimo iz današnjeg slavlja. On je otajstvo Presvetoga Trojstva, Oca, Sina i Duha Svetoga. Današnja svetkovina nam zapravo govori tko je Bog u sebi. On je Trojstvo koje se očituje u ljubavi. U ljubavi Sina kojega Otac šalje na zemlju da čovjeka pozove u ovo otajstvo, a Ivan kaže u život vječni. Sam  Bog dolazi na svijet da nam kaže tko je On i da nas pozove u zajedništvo sa sobom.

Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama! (2 Kor 13,13)