Duh Branitelj

Budući da je Bog Duh onda ga samo u Duhu možemo doživjeti i iskusiti. A budući da smo baštinici Duha to nam je omogućeno kroz našu vjeru. Zato Isus i govori učenicima da ga svijet neće vidjeti ali da oni hoće, jer vjeruju.

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: "Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati." Iv 14,15-21


Da bismo razumjeli današnje evanđelje moramo se sjetiti da Isus upućuje ove riječi svojim učenicima za vrijeme posljednje večere. Dok je još s njima hrabri ih i potiče. Između ostalog obećava im Branitelja, Duha Svetoga, Duha Istine, treću božansku osobu. A mi se nalazimo u razdoblju Pedesetnice, pouskrsnom vremenu iščekivanja tog istog Branitelja.

Jesam li se ikada zapitao/la što za mene i za moj vjernički život znači i predstavlja Duh Sveti? Danas kao da smo gotovo izgubili iz naše vjerničke svijesti pojam i osobu Duha Svetoga. Uz Boga-Oca i Isusa Krista-Sina koje možemo nekako na slikovit način sebi predočiti,  sebe smo okružili brojnim pobožnostima i štovanjima svetaca, napose Blaženom Djevicom Marijom, sv. Antom i brojnim drugim znanim i malo manje poznatim svecima i nama dragim pobožnostima. Nigdje ni spomena Duha Svetoga. Jesmo li doveli u pitanje njegovu opstojnost samo zato što ga sebi ne možemo slikovno predočiti? Je li to automatski znači da ne postoji? Bez Duha Svetoga ne bi bilo ničega. 
On je ta pokretačka i stvaralačka snaga Božja. Od početka stvaranja pa do svršetka svijeta, a posebno u životu Isusa Krista. 

Kod utjelovljenja Duh Sveti, kod krštenja Duh Sveti, kroz cijelo njegovo javno djelovanje u njemu je prisutan Duh. Na križu Isus Krist ispusti, izdahnu Duha i dade ga, udahnu, svojim učenicima, Crkvi. Ali Isusa Krista i Duha Svetoga ne smijemo poistovjećivati. Svatko ima svoju ulogu u Božjem planu. Duh je onaj koji nas sada, kada više nema Krista, vodi kroz naš život prema našem cilju, prema Bogu sve dok se Krist ponovno ne pojavi. Međutim, Krist nije odsutan nego upravo po Duhu Svetomu on je na poseban način prisutan, jer nam preko tog Duha u pamet doziva i poučava nas o svemu onomu što je činio i govorio da bismo to razumjeli u svjetlu istine. I da ne zaboravimo.
Duh Sveti je Duh Istine i uvodi nas u otajstvo Isusova života a samim time Boga, jer Otac i Sin jedno su. Svo djelovanje Duha usmjereno je na svjedočenje o Sinu i na proslavu Sina. Nasuprot Duha Istine stoji knez ovoga svijeta koji je "otac laži". 

Budući da je Bog Duh onda ga samo u Duhu možemo doživjeti i iskusiti. A budući da smo baštinici Duha to nam je omogućeno kroz našu vjeru. Zato Isus i govori učenicima da ga svijet neće vidjeti ali da oni hoće, jer vjeruju. 

Isus dva puta spominje zapovijedi i čuvanje istih. Nama često ono institucionalno može biti prepreka prema duhovnome. Sjetimo se slike iz evanđelja kada nakon vijesti o uskrsnuću Ivan i Petar trče na grob. Ivan preteče Petra ali ne uđe dok nije stigao Petar. Pusti prvo Petra da uđe a onda on za njim. Ivan je slika duhovnoga a Petar institucionalnoga. Jedno drugo ne isključuje nego se međusobno prožima. Zapovijedi su stepenice po kojima se penjući približavamo Bogu. Čuvajući zapovijedi ljubimo Isusa, a ako ljubimo Isusa ljubimo i Boga. Onda Bog ljubi nas i ta je ljubav uzajamna, a ta ljubav je Duh Sveti.

Duh Sveti je dar i taj dar je ljubav. On se najbolje vidi u našem odnosu s drugima. Tamo gdje sam se ja spreman žrtvovati, iz ljubavi u potpunoj slobodi, zbog drugoga tu ima ljubavi, tu ima Boga. On je snaga koja preobražuje ono što mi svakodnevno činimo u plodove ljubavi. Molimo se Ocu i Sinu i Duhu Svetom kako bi mogli svakodnevno hrabro kročiti stazom života i donositi plodove dostojne sinova Božjih i braće Kristove po Duhu Svetomu. 

Veni Creator Spiritus! O dođi, Stvorče, Duše Svet!