Posveta Lateranske bazilike

Danas slavimo blagdan posvete rimske bazilike svetog Ivana Lateranskog.

Slaveći blagdan posvete Lateranske bazilike kao majke svih crkava (mater et caput omnium ecclesiarum urbis et orbis) slavimo sve crkve kao mjesta gdje se okuplja vjerni narod Božji. U blagdanu posvete Lateranske bazilike vidljiva je zbilja jedne nevidljive Crkve koja se okuplja i živi zajedništvo vjere i otajstva.

Današnje Evanđelje po Ivanu ima za glavnu temu: hram. Situacija opisana u Evanđelju dogodila se u hramu u vrijeme židovskog blagdana Pashe. Hram je za Židove bio mjesto susreta s Bogom. No hram nije bio samo mjesto molitve, nego i mjesto gdje se mijenjao novac i gdje su se prodavale životinje za žrtvu. Isus ih je istjerao van i rekao da od kuće njegova Oca ne čine kuću trgovačku. Isus se poziva na proroka Zahariju (14, 21), koji i kaže da na kraju vremenâ neće biti potrebe za trgovcima u kući Božjoj.

Nadalje, drugi razlog Isusova istjerivanja trgovaca je njegova revnost za dom Božji, za hram. Isus Krist, izganjajući trgovce iz hrama ne ograničava se samo na upozorenje protiv bogoslužnih zloporaba, on naviješta i novo bogoslužje, novi način susreta s Bogom gdje je omogućeno postojanje živim kamenjem. Kršćani jesu i trebali bi biti živo kamenje Njegova hrama, koji u revnosti oko njegove izgradnje nikad ne smiju zaboraviti da je Krist temeljni kamen svem našem postojanju.

Sveti Pavao nas upozorava: Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram Božji je svet, a to ste vi. (1 Kor 3, 17)