Pedesetnica - Duhovi

Marija je ta koja je zajedno s apostolima molila za izljev Duha Svetoga. Zamolimo je da moli i s nama te nam isprosi tu milost. O dođi Stvorče, Duše Svet!

(Iv 14,15-16.23b-26)    

        ˝U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: 'Ako je tko žedan neka dođe k meni! Neka pije koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!' To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega.˝ (Iv 7, 37-38). Danas je taj dan- posljednji, veliki dan vazmenoga slavlja. Danas su apostoli uzeli žive vode iz utrobe Kristove. Danas su vjerom pristupili izvoru vode koja struju u život vječni (usp. Iv 4, 11). Danas je dovršeno vazmeno djelo spasenja; danas je Bog poslao Duha svoga vjernima koje je pridružio sudbini svoga Sina. Danas se Crkva predstavila svijetu. Zato ti, brate i sestro, danas želim upravo to: poslušaj Isusa danas, jer zaista viče: ˝Ako je tko žedan neka dođe k meni! Neka pije koji vjeruje u mene!˝ Ne mogu te bolje uputiti, ni bolje ti napisati ni bolje ti željeti od toga: da ga poslušaš, da povjeruješ i da zahvatiš. Mnogi su, uistinu, čuli Isusa kako viče ali su odstupili. Nisu vjerovali. Apostoli su pak ostali i vjerovali: ˝Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.˝ (Iv 6, 68-69).

         Isus je doista htio da primimo ovaj dar- Duha: ˝Bolje je za vas da ja odem jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama.˝ (Iv 16, 7). Zašto je Krist toliko željan podariti nam toga Branitelja? Jer će on moći ostati sa svima nama- cijelom Crkvom- zauvijek (usp. Iv 14, 16). Isus želi po Duhu  Svetom ostati s nama zauvijek, prisutan. Krist nam želi Boga; samo nam je to oduvijek i htio, jer tko ima Boga, ima sve. Bog je dovoljan (naravno i više od toga). Današnji svijet ne želi prihvatiti da je Bog dovoljan pa nas zato zasipa sa stotinu drugih stvari i razonode ne samo da bi nam pokazao da Bog nije dovoljan, nego  da se itekako može i bez Njega. No nije to samo današnji svijet: tako je od početka, od kada su Adam i Eva zagrizli jabuku. Zato nam Isus želi Duha koji će nas uvoditi u svu istinu (usp. Iv 16, 13), koji će nas braniti i tješiti u ovom svijetu te nas sabrati u jedno: u Crkvu- zajednicu. To je i učinio. Pedesetnica je rođendan Crkve- zajednice, u kojoj smo svi sjedinjeni u jedno tijelo, u Krista. Od današnjeg dana Crkva svjedoči jedinstvo svoje i bratstvo: ˝U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. I uživali su naklonost svega naroda.˝ (Dj 4, 32. 2, 47.).

        Duh dakle nije značio samo osobno iskustvo, uzvišeni dar zadržan za sebe, za grupu ljudi. On je značio i svjedočenje i navještaj. Isus prije uzašašća jasno pokazuje da želi pomoću Duha preko apostola svima donijeti evanđelje: ˝Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.˝ (Dj 1, 8). Isus dakle želi danas meni i tebi dati svoga Duha da bi utažio našu iskonsku žeđ za Bogom i time nam dao sve, a isto tako želi nam ga dati kako bismo ga svjedočili i donijeli drugima. Uistinu, nitko ne može reći ni ˝Gospodin Isus˝ osim u Duhu Svetomu (usp. 1 Kor 12, 3b). Zato je kršćaninu potrebno svakodnevno zazivati Duha Svetoga i tražiti njegove poticaje i vodstvo. Apostoli su bez Duha bili preplašeni učenici koji, iako su iskusili Raspetoga i Uskrsloga, nisu mogli propovijedati njegovo Ime dok ih Duh nije poveo. Isus im je rekao da ostanu u Jeruzalemu i mole za dar Duha Svetoga. Duh se prima u molitvi: ˝Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvano Maslinsko. Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.˝ (Dj 1, 12. 14.); sakramentalnom životu: ˝Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.˝ (Iv 6, 56); u čitanju, razmatranju i vršenju Božje riječi: ˝Ako me tko ljubi čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći kod njega se nastaniti.˝ (Iv 14, 23). 

        Neka nam primjer i pomoć bude Marija. Ona je Božju riječ pohranjivala i prebirala u svom srcu (usp. Lk2, 19). Ona je zaručnica Duha Svetoga (usp. Lk 1, 35). Ona je postala prva navjestiteljica evanđelja kada je pohodila svoju rođakinju Elizabetu te njoj i njenom nerođenom djetetu od šest mjeseci donijela Duha Svetoga (usp. Lk 1, 41). Marija je ta koja je zajedno s apostolima molila za izljev Duha Svetoga. Zamolimo je da moli i s nama te nam isprosi tu milost.

        O dođi Stvorče, Duše Svet!