Čisto srce

Meditacija na Otpjevni psalam Pete korizmene nedjelje B...

Ps 51, 3-4.12-15

Čisto srce stvori mi, Bože!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Čisto srce stvori mi, Bože

i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega

i svojeg svetog duha ne uzmi od mene!


Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
i grešnici tebi će se obraćati. 

Za Židove srce je bilo središte osobe. Tu se nalazio centar razuma, snage, volje – ukratko – centar svega. Sve je počinjalo iz srca. Svi međuljudski odnosi, ali i odnosi s Bogom. Stoga za židovski narod srce ima veliko značenje. Nečistoća srca značila bi i nečistoću promišljanja, bezvoljnost, malaksalost, uništene odnose…

Upravo kralj David ovaj psalam piše nakon počinjenog grijeha s Bat-Šebom i nakon što mu je prorok Natan priopćio Božje riječi. Kroz Božje riječi David postaje svjestan nečistoće svoga srca. Božja riječ dala mu je uvidjeti pogrješku, slabost. Riječ je to koja ne ostavlja srce ranjeno, nego obnavlja srce i čini ga sposobnim za ponovni odnos. Riječ je to koja čisti. I ta njena namjera je osjetna čim ju je Bog izustio. Bog samo s jednom namjerom govori Davidu – želeći ponovno stvoriti srce koje će biti sposobno primiti njegovu riječ, njegovu ljubav i mudrost. Bog želi srce koje će biti opet raspoloživo za odnos i izgradnju prvotnog nauma.

David osjeća namjeru te Božje riječi te istinski žali za učinjenim grijehom. Nažalost, grijeh je za sobom poveo i druge ljude, jer nečisto srce rađa nečistim odnosima. Počinjeno se ne može jednostavno izbrisati kao da se nije dogodilo, ali upravo želja za čistim srcem i to očišćeno srce daju snagu za novi početak. Očišćeno srce daruje mogućnost novog poretka, novih odnosa, boljih odnosa, i s Bogom i s ljudima. 

Čitajući povijest i promatrajući sadašnjost uviđamo kako još uvijek ima nečistih srdaca koja začinju nečiste odnose. Ti odnosi rezultiraju općim nezadovoljstvom i krizama svih vrsta. Svijet postaje tegobniji i život nesnošljiviji. I sve to zbog nečistoga srca. No, ne želim ovdje ići daleko i upirati  prstom u druge. Želim zaviriti i u svoje srce. Možda ono nije važno za svjetski poredak i opću krizu, ali je važno za ljude oko mene, za moju braću i sestre, koji zajedno sa mnom tvore određeni svijet. Ako je moje srce nečisto, sigurno će i moji odnosi s drugima biti neispravni. Bolji svijet se ne traži u budućnosti ili u snazi drugih. Bolji svijet se nalazi u mome srcu. U čistome srcu.

Učini, Bože, srce moje po srcu svome!