Svjetlo i ljubav

U tom se krije sva tajna života. U ljubavi! Ta ljubav će nam donijet i istinu i život. Ta ljubav će nas voditi na svjetlo jer više nećemo imati što skrivati...

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.« (Iv 3, 14-21)


Na prvo čitanje evanđeoskog ulomka današnje nedjelje možemo vidjeti da nam je ulomak i više nego poznat. Čuli smo ga puno puta u raznim prigodama, ali jesmo li ikada o njemu dublje promišljali? U njemu možemo iščitati koliku ljubav Gospodin ima prema nama. Kaže se u ulomku: »Bog je, naime, tako ljubio svijet, te je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine nitko tko u nj vjeruje, nego da ima život vječni.« Ukoliko ne vidimo koliku ljubav Gospodin gaji prema nama morao pročistiti svoj pogled. Moramo izaći na svjetlo, a ne ljubiti tamu. Istina – na svjetlu se sve drugačije vidi i teško da se nešto može sakriti. Ako izađemo na svjetlo bolje ćemo upoznati i sami sebe. Zna se dogoditi da čovjek, zbog svoje naravi, ima iskrivljenu sliku o sebi samome jer nema dovoljno čist pogled. Previše vremena provodi u tami. To se događa svaki put kada sagriješimo. Svaki put kada propustimo priliku učiniti dobro djelo. To svjetlo, koje je sâm Gospodin, rasvijetlit će u nama i one dijelove koje su predugo bili mračni, koje smo sakrivali i od samih sebe.

No, da ne zaboravimo ljubav na kojoj je naglasak u ovom ulomku. Nekoga možemo ljubiti do kraja onda kada ga upoznamo. Ako Gospodina ne upoznamo, kako ćemo Ga ljubiti? A, ostajanje u tami dovodi nas do odvojenosti od Gospodina. On će nas i dalje ljubiti jednakom ljubavlju, ali poziv nas kršćana jest ljubiti Gospodina iznad svega, a sve ljude radi Gospodina. U tom se krije sva tajna života. U ljubavi! Ta ljubav će nam donijet i istinu i život. Ta ljubav će nas voditi na svjetlo jer više nećemo imati što skrivati. Ako neka djela činimo u ljubavi – onda ih činimo »u zajedništvu s Gospodinom«.

Istina je da mnogi od nas pokušavaju pronaći raznorazne izlike i opravdanja za neke svoje postupke kako bi ušutkali svoju savjest, ali to je opet odlazak u tamu i zavaravanje samih sebe. To nam nije potrebno. Susretnimo se sa sobom i s Gospodinom u svjetlu i ljubavi. Stvoreni smo na Gospodnju sliku – moramo se tako i ponašati. Ako možemo tako lako oponašati nekoga koga smatramo uzorom te oponašamo njegove geste ili način razmišljanja a znamo da nećemo time dobiti ništa, zašto se ne potrudimo oponašati Gospodina u ljubavi? To će nam biti puno korisnije. Istina, neće to biti nimalo lako. Isus je rekao da će biti teško, ali samo tako možemo uzvratiti na ljubav koju nam Gospodin daruje u samome sebi.

U vremenu smo korizme. Iskoristimo ga kako bismo poradili na sebi. Ne moramo i ne možemo postići život bez grijeha – ali stalnu borbu moramo voditi i ne smijemo posustati! Gospodin će nam pomoći. Držimo se svjetla, upoznajmo sami sebe i ljubimo! Promijenit ćemo sami sebe – a tako je promijenjen cijeli svijet! Teško je, ali isplati se!