Biti Božji prijatelj

Marija je postala prostor Riječi. Ona je živjela od Riječi, za Riječ i s Riječju. Bila je otvorena Božjemu glasu. Ona je pravi prijatelj Božji. I pokazuje nam put prijateljstva.

Vjerujem da svi imamo neko iskustvo prijateljstva. Razumijevamo ga kao dragocjen odnos, potpuno različit od drugih odnosa našega života. Prijateljstvo je pravo i istinsko samo kada u njemu postoji stav povjerenja istini u ljubavi. Gdje nema istine, nema prijatelja. Prijatelji se uvijek u otvorenosti ogledaju u istini jedan pred drugim i pred Bogom. Pravi se prijatelji ne skrivaju. Oni otvoreno govore jedan drugome, uvijek poštujući drukčijost bića. Pravi prijatelji svoj odnos temelje na Bogu trojstvene ljubavi, koji je sâm odnos u sebi i koji ulazi u odnos s čovjekom.

Prijatelji ne žive toliko od toga što jedan drugom govore ili čine. Oni žive od Božje riječi. Ona je jedini oslonac njihova odnosa. Sve drugo može biti samo dogradnja njihovom odnosu. Prijateljstvo je dar Božji i zato ga se njeguje samo pred Božjim licem. Onaj tko ti ne govori o Riječi, tko te ne uči ulaziti i biti s Riječju, nije ti prijatelj. Riječ je Istina (usp. Iv 14, 6). I prijateljstvo biva istina samo pred Riječju.

Ono što redovito narušava svaki odnos, a posebice odnos s Bogom jest grijeh. Grijeh se redovito želi skriti. On bježi od Božjega svjetla. Skriva se od Riječi. U Knjizi Postanka čitamo kako se Adam krije od Božjega glasa (usp. Post 3, 10). Vidimo kako nas grijeh odvlači od Boga. On ne može podnijeti prisutnost Riječi. A Riječ traži odnos. Traži čovjeka. Grješnika. Zato se ne umara postavljajući pitanja. Potraga Riječi za čovjekom izražena je u onome pitanju koje je postavljeno i Adamu: »Gdje si?« (Post 3, 9).

Redovito nas jedan grijeh uvlači u drugi i tako upadamo u vrtlog grijeha iz kojega je teško naći izlaz. Tako se grijeh uvijek nastoji opravdati i prebaciti krivnju na nekoga drugoga. Grijeh, kako vidimo, ne podnosi vlastitu krivicu. On je želi izbrisati. Iz nemoći priznanja svojega grijeha drugoga uvlači u grijeh. Posljedica je narušeni odnos s Bogom. Lom u prijateljstvu s Njime.

»O, zaista potrebna Adamova grijeha, što ga smrt Kristova uništi. O, sretne li krivice, koja je zavrijedila takvog i tolikog Otkupitelja.« (iz Hvalospjeva Uskrsnoj svijeći) Bog je sebi u krilu Djevice Marije pripravio dostojan stan. Zato ju je unaprijed očuvao od svake ljage grijeha. Marija je postala prostor Riječi. Ona je živjela od Riječi, za Riječ i s Riječju. Bila je otvorena Božjemu glasu. Ona je pravi prijatelj Božji. I pokazuje nam put prijateljstva.

Prijatelj Božji se stalno ogleda u svjetlu Riječi. Njegov život život je istine Riječi. Na njega se spušta rijeka milosti. Milost silazi na otvoreno srce. Srce koje će čuti Božji glas, srce koje se ne će zatvoriti Božjemu glasu, srce koje se ne će skrivati od Božjega glasa. Prijatelj Božji nije lišen niti nerazumijevanja niti nejasnoća. Naprotiv, često je pritisnut plašljivošću i napuštenošću, tjeskobom nepovjerenja i nesigurnosti. No, prijatelj Božji se ne skriva pred tim. On ne bježi od toga. Otvoren je svemu što mu Bog pripušta u životu. Otvoren je putu kojim je i Riječ prošla (usp. 1 Iv 2, 6). Njegov odgovor uvijek je po Riječi (usp. Lk 1, 38). Onako kako je to i Bezgrješna Majka izgovorila. Neka mi bude...

Pomolimo se: Gospodine, Bože naš! Primljena otajstva neka iscijele u nama rane onoga grijeha od kojega si jedinstveno unaprijed očuvao bezgrješno začeće blažene Marije. Po Kristu, Gospodinu našemu.