Tragom Razapete Ljubavi

Pratiti Krista na njegovu križnom putu jedna je od najljepših, najdubljih i najstarijih kršćanskih molitvi. Svoj put križa za Gospodinom zapisao je i naš brat, a mi ga donosimo u želji da, moleći ovih riječima, zaronimo još dublje u otajstvo Kristove muke...

UVODNA MOLITVA

Isuse, Razapeta Ljubavi. Ljubavi koja si do kraja ljubila i, ogolivši se, za nas sebe predala. Ljubavi koja ne znaš ništa drugo nego ljubiti. Ti si najdublja želja naših srca, skriveni obzor naših snova. Isuse, želimo ovo vrijeme posvetiti Tebi. Želimo ići za tobom i tvojim križem. Svjestan da ja sam tako često križ sebi i drugima, želim se učiti od Tebe. Koračajući tragom Razapete Ljubavi, neka naša ljubav postane što sličnija Tvojoj.

STAJALIŠTE PRVO – ISUS OSUĐEN NA SMRT

Osuda. Preda mnom i u meni stoji kao bedem koji ne mogu i ne znam zaobići. Osuda postaje prečesto najbrži put do smrti. Tako bih volio manje suditi, a više ljubiti. Pohodi, Razapeta Ljubavi, moje srce da znam šutjeti kada me sude, a ljubiti kada me sve tjera postati sucem.

Slavaocu

STAJALIŠTE DRUGO – ISUS NOSI SVOJ TEŠKI KRIŽ

Križ. Kao iznenadna oluja u vruću ljetnu noć, sručila se ljudska mržnja na Jedinoga Pravednika. Zavedena i preplašena srca namijeniše križ Onome koji je čovjeka lišio lažî, govoreći mu: Ne boj se! Od ovoga dana križ postade jedini put vječnosti. Ojačaj me svojom milošću, Isuse, da se ne bojim uzeti svoj križ.

Slavaocu…

STAJALIŠTE TREĆE – ISUS PADA PRVI PUT POD KRIŽEM

Pad. Odmah je uslijedio pad. Toliki grijesi i nerazumijevanje zapleli su se oko Tvojih svetih nogu. I kad si trebao učiniti još jedan korak naprijed na svome putu, ja sam podmetnuo svoju nogu. Uđi u moje srce, Isuse, i oslobodi me od napasti da drugima budem prepreka na njihovom putu prema vječnosti.

Slavaocu…

STAJALIŠTE ČETVRTO – ISUS SUSREĆE SVOJU ŽALOSNU MAJKU

Majka i njezine oči. Ocean ljubavi, beskraj razumijevanja. A moji su koraci tako često koraci koji vode u svijet bez ljubavi i razumijevanja. Taj svijet zlokobno prijeti svima pa i najslabijima. Pošalji, Isuse, na moje i naše putove svoju Majku da ona bdije svojim pogledom nad svim našim koracima.

Slavaocu…

STAJALIŠTE PETO – ŠIMUN POMAŽE ISUS NOSITI KRIŽ

Ruke. Moje ruke previše pripadaju meni, a premalo Tebi. Po mojim rukama Ti želiš biti u ovome svijetu, a ja se opirem, poput Šimuna. Slomi i moje otpore i dotakni moje srce, Isuse, da ono postane osjetljivo na onoga pored mene koji je potreban mojih ruku i moje ljubavi.

Slavaocu…

STAJALIŠTE ŠESTO – VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC

Lice. Trag tvog svetog lica, krvava i popljuvana, ostao je na rupcu ove drage žene. Tvoje Lice, to je Lice neba, koje se otkriva u suosjećanju. Prečesto se, Isuse, zaustavljamo daleko od drugog čovjeka. Probudi Veroniku u nama da po nama svijet otkriva i pronalazi Tvoje sveto Lice.

Slavaocu…

STAJALIŠTE SEDMO – ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM

Još jedan pad. I još jednom čovjek stoji pred svojim vlastitim granicama. U vremenu kada jedina granica postaje ljudski užitak, a pad i grijeh više nisu predmet zanimanja, sve teže je opstati čovjekom. Snagom ljubavi koja te tjera ponovno ustati i nositi križ, obnovi svoju Crkvu i cijeli svijet, Isuse.

Slavaocu…

STAJALIŠTE OSMO – ISUS TJEŠI RASPLAKANE ŽENE

Mir. Jeruzalemske su žene tražile mir i pokušale ga pronaći u tvome suosjećanju. I kao što dijete plačem traži sigurnost majčina krila, i ja tražim mir u nemiru svijeta i života. Tvoja blizina nudi taj mir svakome, ali traži obraćenje od grijeha koji u svijet unosi nemir. Po daru mira između ljudi i narodâ, Isuse, utješi naš svijet i naše vrijeme.

Slavaocu…

STAJALIŠTE DEVETO – ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM

Ponovni pad. Je li ovo potpuno uništenje svake ljudske nade?! Krvava su koljena i žuljavi dlanovi; Popljuvani su obrazi i uništeni domovi tolikoj našoj braći i sestrama. Prljavi dobitak i svijet građen na pijesku uzimaju svoj danak. Prožmi ovaj svijetom nadom da ćeš ti, Gospodar povijesti, vratiti mir i dostojanstvo u naše odnose.

Slavaocu…

STAJALIŠTE DESETO – ISUS SVUČEN I ŽUČI NAPOJEN

Dostojanstvo. Svijet ti želi oduzeti dostojanstvo, a ti se još ne buniš. Puštaš ih da misle da su oni gospodari života, tijela i čovjeka. Tek na kraju, u praznom grobu, otkriva se da si ti Gospodar, a oni koji žele oduzeti dostojanstvo čovjeku samo robovi. Uđi, Isuse, u srca svih onih koji svoje i tuđe dostojanstvo olako rasprodaju.

Slavaocu…

STAJALIŠTE JEDANAESTO – ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ

Čavli i njihova žestina. Stojim tako pred tajnom potpunog predanja. Sloboda koju si mi dao postala je tvoja osuda, jer sam ja više volio tamu, nego svijetlost. I ja postadoh križ, trn, čavao, čekić i krvnik. Bolno je ovo priznanje, a još bolniji je pokušaj promjene. Dok me osvajaš Ti, Razapeta Ljubavi, kida se od mene toliko toga što se u meni nataložilo. Bolan je raskid sa samim sobom, ali to je jedini put. Ojačaj me, Isuse, svojom milošću da ti mognem pripadati nepodijeljena srca.

Slavaocu…

STAJALIŠTE DVANAESTO – ISUS RASPET UMIRE NA KRIŽU

Nebo i zemlja su zastali. Na Kalvariji se odvija drama: Umire Bog i gubi se čovjek. Granice više ne postoje, jer kada svijet ubije Boga – čovjek je sljedeći. Onoga dana tama je obavila svijet na trenutak i naivno pomislila kako je pobijedila. Nije ni slutila kakvo će svijetlo donijeti Jutro odvaljenog kamena. Od Kalvarije nam ostade križ, Majka i Ljubav koja se Razapinje. Predanjem te Ljubavi ražezi, Isuse, moje srce da ti ustrajno služi do kraja.

Slavaocu…

STAJALIŠTE TRINAESTO – ISUSA SKIDAJU S KRIŽA I DAJU MAJCI U KRILO

Ponovno u Njezinom krilu. Suze su natapale Tvoje obraze u Betlehemu, a sada i ovdje na Kalvariji. Suze su tako postale vezom beskrajne radosti i beskrajne žalosti. Bistrinom Majčinih suza, rasvijetli, Isuse, srca onih koji siju mržnju i strah u svijet te utješi tolike koji oplakuju svoje pokojne.

Slavaocu…

STAJALIŠTE ČETRNAESTO – ISUSA POLAŽU U GROB

Grob i teška tišina. Najgora je smrt kada umre ljudsko srce, a tijelo postane grobom u kojoj truli i raspada se čovjek. Pohodi, Isuse, ovaj svijet, Crkvu i naš narod i podaj ljubavi svima, a osobito onima koji nas vode. Neka se otkriju svi zaboravljeni grobovi i neka grobni humci budu odvaljeni sa svakoga srca u Crkvi i našoj Domovini.

Slavaocu…

ZAVRŠNA MOLITVA

Osuđeni, Raspeti i Uskrsli Isuse, pratili smo trag Tvoje Razapete Ljubavi koja nas je vodila od osude do prihvaćanja, od padova do ustrajanja, od smrti do Uskrsnuća. To je put kojim je svakome od nas danomice hoditi i mi znamo da si Ti s nama na tome putu. Hvala ti na tome. Ispuni naše najdublje želje, uđi i nastani se trajno u našim srcima. Ostvari naše snove, budi početak, obzor i kraj naših snivanja. Dobri Isuse, privuci nas još jednom k Sebi da bismo mi mogli svijet privlačiti k Tebi. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.