O krepostima koje odgone mane

Ljubav rađa sve ostale kreposti o kojima Franjo govori. Bog je nas prvi ljubio i mi mu svojom ljubavlju trebamo uzvratiti na Njegovu ljubav. Da bi ljubili Krista, trebamo Ga upoznati...

Kako kreposti odgone mane

Gdje je ljubav i mudrost, ondje nema ni straha ni neznanja. Gdje je ustrpljivost i poniznost, ondje nema ni srdžbe ni nemira. Gdje je dragovoljno siromaštvo, ondje nema ni pohlepe ni škrtosti. Gdje je mir i razmatranje, ondje nema ni užurbanosti ni skitanja. Gdje strah Gospodnji čuva svoj stan (usp. Lk 11, 21) ondje neprijatelj ne može imati mjesta da uđe. Gdje je milosrđe i razbor, ondje nema ni suviška nikrutosti.

sv. Franjo

Razmatrajući ovu opomenu sjetio sam se trenutka kad sam se prvi put susreo sa Opomenama svetog oca Franje. Bilo je to 2011. godine na seminaru u Međugorju, dok sam bio u Franjevačkom svjetovnom redu. Sjećam se da smo dobili da pročitamo opomene, a ja sam se odmah na prvu njima oduševio. Bile su mi ono najbolje od svetog Franje što sam dotad upoznao. Otvorile su mi drugačiji pogled na samu riječ opomenuti koju sam dotada shvaćao kao prijekor i ljutnju onoga koji te opominje. U Franjinim sam opomenama uvidio mnoštvo ljubavi te da opominje braću jer im želi dobro i jer ih ljubi, kao što je Krist sve nas ljubio.

Na vrhu svih kreposti je ljubav, kako kaže apostol Pavao u svojoj poslanici Korinćanima. Ljubav rađa sve ostale kreposti o kojima Franjo govori. Bog je nas prvi ljubio i mi mu svojom ljubavlju trebamo uzvratiti na Njegovu ljubav. Da bismo ljubili Krista, trebamo Ga upoznati. Upoznajući Krista sve više razumijemo i upoznajemo ljubav kojom nas On ljubi. Upoznajući Kristovu ljubav sve više spoznajemo koliko mi malo ljubimo Njega te da mu nikad nećemo  moći uzvratiti toliku ljubav. Stoga sv. Franjo sa suzama tugujući govori kako Ljubav nije ljubljena.

Franjo kaže da ako imamo ljubavi nema straha i time želi reći da kad upoznamo Boga koji je ljubav i potpuno se Njemu povjerimo, ne možemo biti uplašeni ni zabrinuti jer osjećamo da nas On voli, te se osjećamo sigurnim u Njegovim rukama. Sveti Franjo je toliko ljubio Krista, i u tom zanosu ljubavi ga je prepoznavao u svim ljudima, a posebno onim odbačenima, patnicima te bolesnicima kojima je Krist najbliži u njihovoj muci. Stoga Franjo u zanosu ljubavi ljubi gubavca jer u njemu vidi Krista.

Zapitajmo se prepoznajemo li mi u drugima Krista? Prepoznajemo li ga u našem susjedu kojem treba pomoć, u siromasima, u bolesnima, u beskućnicima, i svima potrebitima? Koliko se obaziremo na tu braću dok svakodnevno prolazimo pokraj njih.

Sveti Franjo opominje braću da se izgrađuju u ljubavi, da budu milosrdni prema drugima, te im naglašava mane u koje mogu upasti ako budu bez ljubavi. Kaže im kako se trebaju vježbati u strpljivosti. A Koliko smo mi danas strpljivi prema drugima. Franjo naglašava i kako braća trebaju biti ponizna te braću uči da budu najmanji. Opominje ih da se ne uzdižu iznad nikoga, već budu ponizni kao Krist, koji je sam sebe ponizio da bi nas spasio.

Franjo braći dalje govori da ljube siromaštvo i da budu veseli u siromaštvu, jer tako izbjegavaju škrtost i pohlepu. Ovaj primjer se najbolje odražava na primjeru siromašne udovice koja je u hramsku blagajnu ubacila sve što je imala. Ona je u svom siromaštvu bila radosna, jer je bila siromašna i otvorena za Krista i Njegovu ljubav koja ju je ispunjala i nije joj bio potreban novac da bi bila radosna. Stoga sve što ima daje za potrebe drugih. Nije bila škrta ni pohlepna. Pravu radost za nju nije predstavljao novac već darivanje.

Franjo nadodaje da braća traže mir i odvajaju osobno vrijeme za Boga, da ne bi zapali u tjeskobu. Želi im reći da u ovom užurbanom svijetu, kakav je tada bio – a danas je još i više, nađu vrijeme mira i molitve da ne bi zalutali u užurbanosti. Svi negdje žurimo obaviti važne poslove. Nemamo mira, jer sve nam se čini kao da će nešto pobjeći. Tu postoji opasnost da zaboravimo na Boga i lutamo ovim svijetom. Stoga trebamo naći vremena za Boga i bližnje. Na kraju još Franjo naglašava milosrđe i upozorava braću da im ne otvrdne srce za potrebe drugih. Kao i kroz sve ostale kreposti i ovu prožima ljubav. Bez ljubavi nema ni milosrđa. S takom ljubavi primijetiti ćemo one koji su u potrebi i biti im milostivi tako nasljedujući Krista koji je nama bio milosrdan u svemu i svoju nam ljubav tako pokazao.