Duhovna obnova, podjela lektorata i akolitata

U subotu 22. listopada, na blagdan sv. Ivana Pavla II. bogoslovi naše provincije imali su redovitu mjesečnu duhovnu obnovu.

U subotu 22. listopada, na blagdan sv. Ivana Pavla II. bogoslovi naše provincije imali su redovitu mjesečnu duhovnu obnovu. Obnova je započela kratkim predavanjem provincijala fra Miljenka Šteke u kojem se posebno osvrnuo na okružnicu Kontemplirajte koja je izišla pred kraj godine posvećenog života. Provincijal je mladoj braći tumačio okružnicu, kojoj je nit vodilja knjiga Pjesma nad pjesmama. Nakon predavanja oca provincijala uslijedilo je jednosatno klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu koje je bilo uvod u slavljenje svete mise. Pod svetom misom otac provincijal je potaknuo braću za daljnji hod u posvećenom životu te podijelio službe lektora i akolita. Devetorica braće su primila službu lektora, a devetorica službu akolita. Nakon svete mise uslijedila je molitva Večernje kao pohvale i zahvale Bogu.