Sedamstota obljetnica smrti blaženoga Ivana Duns Skota

"Škotska me rodila. Engleska me prihvatila. Francuska me poučila. Köln me drži."


Ivan Duns Scot je rođen oko 1266. Mjesto njegova rođenja je diskutabilno: jedni tvrde da je rođen u Dunsu (Škotska), a drugi u Irskoj. Stupio je u franjevački red te je 1291. zaređen za svećenika u Engleskoj. Studirao je i poučavao u Parizu i Oxfordu, a vjerojatno i u Cambridgeu. Bio je protjeran s Pariškog sveučilišta, jer je stao na stranu pape Bonifacija VIII., a protiv francuskog kralja Filipa IV. Lijepog. Na koncu je 1307. došao u Köln u Njemačkoj.

Fra Ivan Duns Scot je bio jedan od najvećih franjevačkih teologa i utemeljitelj posebnog pravca unutar skolastike, koji će biti nazvan "skotizam”. Potjecao je iz »Stare franjevačke škole« kojoj su pripadali Aleksandar Haleški (umro 1245.), sveti Bonaventura (umro 1274.), Ivan Pecham (umro 1292.) i drugi. Bio je jedan od najutjecajnijih teologa i filozofa srednjeg vijeka. Nazivali su ga Doctor suptilis jer je bio izrazito vješt u pomirenju različitih pogleda na neku stvar.

Umro je u Kölnu 8. studenog 1308., a pokopan je u kelnskoj franjevačkoj crkvi. Na sarkofagu mu na latinskom piše: „Scotia me genuit. Anglia me suscepit. Gallia me docuit. Colonia me tenet.“ - Škotska me rodila. Engleska me prihvatila. Francuska me poučila. Köln me drži.

U Kölnu ga se stoljećima častilo kao blaženika, a papa Ivan Pavao II. proširio je 20. ožujka 1993. njegovo štovanje na cijelu Crkvu.

Hrvatski skotizam u XX. stoljeću

U povodu sedamstote obljetnice smrti B. Ivana Duns Skota i tridesete obljetnice smrti fra Karla Balića, hrvatske provincije, skupa s Međunarodnim skotiskičkim povjerenstvom i Međunarodnom papinskom marijanskom akademijom, upriličile su od 27. do 29. svibnja, međunarodni skup o “Hrvatskom skotizmu u XX. stoljeću”. Skup je započeo u Zagrebu u nazočnosti kardinala Josipa Bozanića, posjetio je fra Karlov grob u Katunima, gdje je splitski nadbiskup Barišić ocrtao lik velikog franjevačkog skotista, a svršio se u franjevačkoj bogosloviji u Splitu. Predavanja su održali stručnjaci, njih 28, iz povijesti, teologije i filozofije pridošli iz raznih država i franjevačkih obitelji (Fraternitas, sv. XLI, br. 145)

Uzdizanje uma Bogu: "Prvo Počelo svih bića neka mi omogući vjerovati, kušati i iskusiti stvari koje su drage njegovom veličanstvu i neka uzdigne naš um njegovu promišljanju.

Gospodine, Bože naš, kad te je Mojsije, tvoj sluga, upitao kao povrh svega istinskoga liječnika, kako te nazvati pred Izraelovim sinovima, ti, znajući što ljudski um može spoznati o tebi, otkrivajući mu svoje blaženo ime, odgovorio si: Ja sam onaj koji jesam. Ti si, Gospodine, istinski bitak. Ti si, Gospodine, potpuni bitak.

To vjerujem. To je ono što bih želio spoznati ako je moguće. Pomozi mi, Gospodine, shvatiti koliko mogu spoznati o istinskom Bitku, koji si ti, našim naravnim razumom. Gospodine, ti si jedini Prvi Bitak, i sve ono što nisi ti dolazi od tebe u trostrukom redu uzroka efikasnosti, uzvišenosti i svrhe, kako sam dokazao po svojim mogućnostima. Gospodine, Bože moj, s tvojom pomoći želio bih dokazati savršenosti koje pripadaju – u to sam siguran – tvojoj jedincatoj naravi i uistinu prvoj. Vjerujem, Gospodine, da si ti jednostavan, beskonačan i da si ti htjenje." (Christus rivelat Deum homini, II, 1-7)