Sveti Stjepan - Pogled u Gospodina

Pogled u nebo je pogled koji ne vara, nada koja ne postiđuje...

Gdje mu je blago, ondje će mu biti i srce. (usp. Mt 6,21)

    Kamenja lete… Pogledi puni mržnje… Oboje usmjereni prema čovjeku čije lice odsijeva mirom, čije oči sjaje jer vide Njega, Gospodina. Njegov pogled ne bijaše na tim kamenjima, koja su mu život oduzimala, niti na tim licima, čija mržnja Duha u njemu nije mogla podnijeti.  Njegov pogled bijaše usmjeren na Onoga koga je tražio i za kim je svim srcem čeznuo.

    Jer Ga je tražio, On mu se dade vidjeti; jer Ga je žudio, želja mu je bila uslišana. Njegovo blago bijaše u nebu, u Sinu Čovječjemu, a njegov pogled bijaše u Nj uprt. Bez stalnosti pogleda, bez stalnosti čežnje koja u njem odsijeva, čovjek je izgubljen.

    Pogledi mnogih ljudi danas bez nade su, usmjereni u prazno… Oči im ne odsijevaju i ne gledaju u budućnost. Nemaju nadu i ne čeznu za blagom istinskim. Radije počivaju na kamenjima koja ih okružuju i na zlu koje je oko njih. Ali, takav pogled, pogled bez nade, ne daje život, jer u nj ni ne vjeruje nit mu se nada. Zato nas Stjepan uči gledati Onoga koji je Život i koji nam život daje. Uči nas uprijeti svoj pogled u Njega i ne posustajati, čak i kad smo odbačeni, jer i On sam bijaše kamen zaglavni, što ga graditelji odbaciše. 

    Dopusti si, brate i sestro, danas zapitati se: gdje tvoj pogled smjera i gdje je tvoja čežnja? Dopusti si preispitati se i nanovo usmjeriti svoj pogled prema Spasitelju. Ne dopuštaj da ti pogled padne već neka bude upravljen u nebo, poput Stjepanova pogleda. I tada će ti se On dati očitovati, i znat ćeš da tvoj pogled nije bio pogled u prazno usmjeren.


Daj nam, Gospodine, nasljedovati što danas slavimo: da umijemo i neprijatelje ljubiti jer svetkujemo rođendan Prvomučenika Stjepana, koji je i za svoje progonitelje molio. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Sveti Stjepane, Prvomučeniče, moli za nas!