Liturgija Crkve kao izričaj vjere

U narednim će tekstovima naglasak biti upravo na praktičnoj strani liturgije, koja kao da se sve više stavlja po strani, i to pod krinkom nutarnje pobožnosti i nekakvog liturgijskog purizma koji nastoji osloboditi liturgiju od svake zarobljenosti obrednim znakovima.

        Ljepota katoličke liturgije je, između ostaloga, u tome da ona nastoji zahvatiti sva čovjekova osjetila, odnosno čovjeka u cjelini – njegov duh, dušu i tijelo. Tako nas primjerice sakralna glazba diže u nebeske visine preko osjeta sluha, njuh biva zahvaćen mirisom kâda i voštanih svijeća, a oči, pak, uživaju u ljepoti sakralnog prostora, misnoga ruha te dostojanstvenim kretnjama službenika na oltaru. Jasno, liturgija nije samo to, ali je i to.

        Danas kao da se izgubio smisao za lijepo. Primat je preuzelo ono funkcionalno, ono što je korisno i to po principu „manje je više“, a to sve pod izlikom usmjeravanja pogleda k onome što je uistinu bitno. Prema toj logici, zašto ne bismo primjerice maknuli prometne znakove i signalizaciju pošto nam oni često odvraćaju pogled od onog što je uistinu bitno, a to je naravno cesta i automobili na njoj. No svi znamo da nam prometna signalizacija služi kao pomoć pa bih se usudio reći da nam i glazba, crkvena arhitektura, misno ruho, svijeće, zvona, tamjan pa i sama obrednost u svim svojim pojavnim oblicima zaista služe kao alati i pomoć. Pomoć prokušana kroz vjekovnu tradiciju Crkve, kako bismo što dublje ušli u otajstva vjere koja slavimo.

Čini mi se da se u posljednje vrijeme o liturgiji mnogo piše na jedan spekulativni način, uz jedan uzvišeni izričaj koji je praćen mnoštvom filozofskih i teoloških pojmova, i gdje se nastoji što više proniknuti u samu dubinu otajstava koje slavimo te dati odgovor na pitanje „Zašto ih slavimo?“. To su svakako hvalevrijedni pokušaji koji u potpunosti odgovaraju duhu Drugog vatikanskog koncila te nastoje prebaciti pozornost s vanjske pobožnosti i pukog ispunjavanja forme na nutarnje obraćenje i življenje onoga što obredno slavimo i izvršavamo. No smatram da se pri tome ne bi smjelo zanemariti pitanje načina izvršavanja obreda, odnosno kako nešto činimo u liturgiji i zašto baš na takav način. Smatram da bi obred trebao tumačiti samoga sebe te da se tumačenjem obreda tijekom samog liturgijskog slavlja gubi svojevrsna obredna dinamika. Jedan od ciljeva Drugog vatikanskog koncila bilo je približavanje liturgije narodu, no puko prevođenje tekstova na narodne jezike, okretanje svećenika prema narodu, pojednostavljenje i skraćivanje obreda kao da nije pratila potrebna liturgijska katehizacija.

        U narednim će tekstovima naglasak biti upravo na praktičnoj strani liturgije, koja kao da se sve više stavlja po strani, i to pod krinkom nutarnje pobožnosti i nekakvog liturgijskog purizma koji nastoji osloboditi liturgiju od svake zarobljenosti obrednim znakovima. Iako je načelno dobro da smo se oslobodili kazuističkog pristupa koji je prevladavao u prošlosti, kao i da se sve više nastojimo voditi onom Augustinovom „U bitnome jedinstvo, u nevažnome sloboda, u svemu ljubav”, smatram da to ne bi smjelo biti opravdanje za liturgijske zlouporabe koje su danas gotovo sveprisutne. Nikako mi nije jasno kako bi pridržavanje obrednih propisa Crkve, koji su danas maksimalno pojednostavljeni, nekoga moglo udaljiti od Boga, odnosno od otajstava koje slavi? Kao da se zbog bijega od rubricizma otišlo u krajnju slobodu kojoj je granica samo kreativnost svećenika. Najdublje sam uvjeren u istinitost drevnih riječi lex orandi, lex credendi, odnosno kako molimo, tako vjerujemo. Postoji li bolje ogledalo svećenikove nutrine od načina na koji on slavi sveta otajstva?

        Na ovom će mi putu uzor i suputnik biti papa Benedikt XVI., koji je među temelje svojega pontifikata stavio upravo liturgiju koju je najdublje proživljavao i shvaćao je u potpunom suglasju s Drugim vatikanskim koncilom. Poznato je kako je upravo liturgijsku krizu smatrao jednim od glavnih uzroka sadašnjeg stanja u Crkvi, a liturgijsku duhovnost kao onu koja bi nas trebala uzdići i pomoći nam u olujama ovoga vremena. Svakako, kao ključan vodič nameću se njegova knjiga Duh liturgije te sama liturgijska slavlja koja je predvodio te promjene koje je, pod vodstvom mons. Guida Marinija kao magistra papinskih liturgijskih slavlja, proveo u Vatikanu. 
        Zanimljivo je kako upravo pitanja vezana za liturgiju često izazivaju najburnije rasprave, no to nam ukazuje na važnost liturgije koja zadire u naša najdublja vjerska iskustva Boga. Usudio bih se reći da je pitanje liturgije zapravo jedno „bogonazorsko“ pitanje. Zato se trebamo čuvati da od liturgije ne napravimo ideologiju, odnosno sredstvo kojim bismo se obračunavali s neistomišljenicima. Liturgija ne smije postati bojno polje! Iako sam svjestan da će neka razmišljanja zasigurno izazvati različite reakcije, smatram da bi se svemu trebalo pristupati sine ira et studio te prvenstveno na temelju dokumenata Crkve, čiji bi pravorijek uvijek trebao biti iznad naših subjektivnih doživljaja i osjećaja. Slušajući Crkvu i pokoravajući joj se, zasigurno nećemo pogriješiti!