Velika subota

"A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grije probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našega mira, njegove nas rane iscijeliše" (Iz 53, 4 – 5).

On je svojom smrću uništio našu smrt da nas smrtnike učini besmrtnima! On je otvorio naše grobove, izveo nas iz naših grobova i odveo nas u život vječni (usp. Ez 37, 12). On dođe da život imamo, u izobilju da ga imamo (usp. Iv 10, 10), da se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivo i ovo smrtno obuče u besmrtno (usp. 1 Kor 15, 54). 'Isprazni' sama sebe, ono božansko, da se obuče u ovo naše ljudsko, da bi nâs učinio božanskima (usp. Fil 2, 7).

Jošua (od hebr. gl. jaša – spasiti) je izabrani narod Izrael, nakon egipatskog ropstva i četrdesetogodišnjeg 'lutanja' kroz pustinju, preko rijeke Jordana uveo u Obećanu zemlju. A Isus (hebr. spasitelj), započevši svoje spasiteljsko djelo krštenjem, također na rijeci Jordanu, uvodi nas preko muke, smrti i konačno uskrsnuća ne u Obećanu zemlju, nego u život vječni – oslobodivši nas od svih okova grijeha, od smrtnosti! Zato je Uskrs blagdan života koji osmišljava sva naša umiranja!

Stoga možemo klicati zajedno sa svetim Pavlom: "Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj... A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu" (1 Kor 15, 55). Iza svakoga je grijeha stranputica, propast, i u konačnici smrt, a nakon križa slijedi uskrsnuće, ulazak u vječni život. A ovo je život vječni: da upoznamo njega, jedinoga i istinskog Boga, i koga je poslao – Isusa Krista, Uskrsloga, koji čini sve novo (usp. Iv 17, 3).