Treća korizmena nedjelja

Isus je ne osuđuje, nego joj kroz razgovor govori da je on Mesija koji ima doći, onaj za kojeg je ona čula. Nakon toga žena prihvaća Isusovo mesijanstvo i odlazi odmah u grad razglasiti svima da je on tu i da ga svi dođu vidjeti.


Iv 4, 5-42

Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura. Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: "Daj mi piti!" Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka: "Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?" Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: "Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: 'Daj mi piti', ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive." Odvrati mu žena: "Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?" Odgovori joj Isus: "Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni." Kaže mu žena: "Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati." Nato joj on reče: "Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo." Odgovori mu žena: "Nemam muža." Kaže joj Isus: "Dobro si rekla: 'Nemam muža!' Pet si doista muževa imala, a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla." Kaže mu žena: "Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati." A Isus joj reče: "Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas - sada je! - kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju." Kaže mu žena: "Znam da ima doći Mesija zvani Krist - Pomazanik. Kad on dođe, objavit će nam sve." Kaže joj Isus: "Ja sam, ja koji s tobom govorim!" Uto dođu njegovi učenici pa se začude što razgovara sa ženom. Nitko ga ipak ne zapita: "Što tražiš?" ili: "Što razgovaraš s njom?" Žena ostavi svoj krčag pa ode u grad i reče ljudima: "Dođite da vidite čovjeka koji mi je kazao sve što sam počinila. Da to nije Krist?" Oni iziđu iz grada te se upute k njemu. Učenici ga dotle nudili: "Učitelju, jedi!" A on im reče: "Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete." Učenici se nato zapitkivahu: "Da mu nije tko donio jesti?" Kaže im Isus: "Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo. Ne govorite li vi: 'Još četiri mjeseca i evo žetve?' Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja: već se bjelasaju za žetvu. Žetelac već prima plaću, sabire plod za vječni život da se sijač i žetelac zajedno raduju. Tu se obistinjuje izreka: 'Jedan sije, drugi žanje.' Ja vas poslah žeti ono oko čega se niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov." Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila: "Kazao mi je sve što sam počinila." Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi pa govorahu ženi: "Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta."


        U četvrtom poglavlju Ivanovog evanđelja Isus se susreće sa ženom na zdencu. Ulazi s njom u komunikaciju, iako postoji više razloga zašto to po odnašnjim zakonima i pravilima nije trebao učiniti. Jedan je razlog taj da je ona Samarijanka, a Židovi i Samarijanci baš i nisu bili u dobrim odnosima. Drugi razlog je taj što je u to vrijeme bilo zabranjeno razgovarati sa ženom na javnom mjestu. Zato su se, po njegovom povratku, Isusovi učenici začudili da Isus razgovara sa ženom.

        U razgovoru sa ženom Isus joj govori kako je on izvor žive vode, no žena u prvi mah to nije razumjela sve dok joj Isus nije ispričao njezinu prošlost s muževima. Isus je ne osuđuje, nego joj kroz razgovor govori da je on Mesija koji ima doći, onaj za kojeg je ona čula. Nakon toga žena prihvaća Isusovo mesijanstvo i odlazi odmah u grad razglasiti svima da je on tu i da ga svi dođu vidjeti. Isusov govor narodu usmjeren je prema tome da ne treba stavljati naglasak samo na zemaljsko, odnosno na hranu i piće, nego i na ono više, to jest duhovno. Jer to duhovno nas približava njemu.

        Vrijeme korizme, uz odricanje od jela i pića, odnosno materijalnog, potrebno je potkrijepiti i duhovnim. Naviještati evanđelje drugima i drugačijima kako bi i oni mogli reći za Isusa: ,,Ovo je uistinu Spasitelj svijeta“. Da bismo došli do nekoga moramo izaći iz naših pravila i zakona, odnosno mentaliteta našeg prostora, jer nas to najčešće sputava u tome da priđemo drugačijem od nas, odnosno nekome tko je druge vjere i nacije, a što je na našim prostorima česta pojava. Onako kako Isus prilazi Samarijanki - drugoj i drugačijoj po ondašnjim zakonima.