Svetost uvijek pobjeđuje

Imamo pravo pasti na putu kojim smo započeli hod. Zapravo, pad je neupitan. Uvijek dolazi. Ono na što nemamo pravo jest odustajanje.

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se  nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!« (Mt 5, 1-12a)

Blaženstva. Jedan od najpoznatijih govorâ svih vremena. Zapravo, ovo je samo ulomak iz Isusovog govora na gori. U njemu možemo vidjeti kako Isus blaženima naziva upravo one koje se nerijetko odbacuje iz društva. Tako Isus blaženima naziva one koji su siromašni u duhu, tužne, krotke, gladne i žedne pravde, milosrdne, čiste srcem, mirotvorce, progonjene zbog pravednosti. Svjedoci smo toga da ove vrijednosti u društvu ne prolaze baš najbolje. Nisu bolje prolazile ni u Isusovo vrijeme. No, to ne znači da ne moramo težiti upravo za tim i takvim vrijednostima.

Ovaj dio govora često se naziva »Proglasom Kraljevstva nebeskoga«. Svjedočanstvo nam je da ćemo u vječnosti postići ono za čime žudimo i da će se svako naše nastojanje nagraditi. Ovo je i svojevrsni poziv na svetost i borbu protiv onoga što nam se danas nameće. Kao da nam Isus govori da nije loše ići protiv nametnute struje. Svetost nije nedostižan cilj za koji je potrebno mnogo. Vidimo to i iz ovog proglasa. Dovoljno je biti siromašan duhom, milosrdan ili bilo što drugo o čemu Isus govori. Problem je jedino u tome što danas svi izbjegavamo takve trenutke. Kada bismo se barem znali boriti za prave stvari, ne bi nam bilo teško ni koristiti danu nam snagu. Toliki su primjeri u povijesti Crkve koji nam potvrđuju da je svetost ipak na dohvat ruke. Stvar je ipak u tome gdje ćemo tu ruku usmjeriti. Možemo postići obećano. I naša plaća na nebesima može biti velika ako se usudimo sada na zemlji biti maleni.

Imamo pravo pasti na putu kojim smo započeli hod. Zapravo, pad je neupitan. Uvijek dolazi. Ono na što nemamo pravo jest odustajanje. Stvoreni smo za svetost. Cilj nam je uzvišeniji nego što mislimo. Ovim govorom Isus nam to pokušava dozvati u pamet i srce. Na ovaj način On uzima sve ono što je čovjek u stanju odbaciti i od toga načini „sredstvo spasenja“. Moramo znati da je Isus proživio na zemlji upravo ovakav život o kakvom govori u blaženstvima. Bog nikada neće iznevjeriti onoga tko se za života trudio na putu svetosti. On naše pothvate potpomaže svojom milošću. Naša spremnost i volja za svetošću su jedini preduvjet. Prvi korak je dovoljan za krenuti na taj put ostvarivanja životnog poziva: svetosti.

Jednom kada se čovjek odluči za takav put nema pravo na odustajanje. Mora biti spreman na sve što će mu takav život, protivan većini, donijeti. Biti će povremeno tužan, ali Gospodin obećava utjehu! Oni koji budu siromašni u duhu u zalog će primiti Kraljevstvo nebesko. Ukoliko su za života žeđali ili bili gladni pravednosti, u vječnosti će biti nasićeni. Ako su bili milosrdni za života, Gospodin će prema njima biti milosrdan zauvijek. Oni koji budu čista srca gledat će Boga. Ako budu mirotvorci, zvat će se sinovima Božjim. Ako budu progonjeni zbog pravednosti, Gospodin će ih primiti u svoj dom. Istina je takva da takav život nije lagan, ali nije niti nedostižan. Nemamo argumenta kojim možemo sebi dopustiti posustajanje na putu svetosti. Svetost uvijek pobjeđuje!