Staviti Riječ u praksu

Svaki onaj čovjek koji se boji surađivati s Riječju, koji ne čita i ne živi tu istu Riječ kad-tad će udariti glavom o zid i shvatiti da se mora okrenuti višem cilju...

U ono vrijeme: Ivan reče Isusu: »Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je. Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća. Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more. Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.« (Mk 9, 38-43.45.47-48)

Ponekada mi se čini da se mi danas ponašamo ovako kako Ivan reče Isusu. Branimo drugima da čine djela u Isusovo ime. Vidimo svi oko sebe one koji se ne boje biti kršćani i ne boje se posvjedočiti u Koga vjeruju. Često su upravo ti ljudi mete naših pogleda koji su puni osude ili neke zle namjere. Nerijetko prema njima pođe i kakva loša riječ. No, što se tu zapravo događa? Zar ne činimo tu sami protiv sebe. Govorimo protiv sebe i sami sebe preziremo na taj način. Umjesto da i sami budemo takvi i ne bojimo se živjeti za Gospodina, mi stojimo po strani i izrugujemo ono što ne želimo biti, a zapravo to moramo biti. Možda smo takvi jer nemamo dovoljno odlučnosti promijeniti sami sebe. Ne želimo sebi niti odsjeći ruku ni nogu. Ne želimo ni bez oka u kraljevstvo Božje. Previše sebe volimo da bismo se promijenili. No, opomenu imamo. Na nama je što ćemo učiniti.

Svaki onaj čovjek koji se boji surađivati s Riječju, koji ne čita i ne živi tu istu Riječ kad-tad će udariti glavom o zid i shvatiti da se mora okrenuti višem cilju. Naravno, neki ni tada ne žele sami sebi popustiti. Možda se boje osude s Božje strane. Zaboravljaju da je Bog Milosrdni Otac koji spremno čeka na sve nas da se vratimo baš kao i onaj mlađi sin u prispodobi o Izgubljenom sinu. Kada bismo bar na trenutak prestali živjeti samo za sebe i pogledali osobu pored sebe, sve bi se promijenilo. Svi bismo na kraju primili plaću jer smo »napojili nekoga čašom vode u ime toga što je Kristov«. Ovaj odlomak koji stoji pred nama nam je najbolji recept i putokaz kako biti pravi kršćanin. Što danas sprječava čovjeka da bude kršćanin? On sam. Dovoljna je čvrsta odluka da to želim biti. Svaki naš trud Bog će pomoći svojom milošću. Do Njega nikada nije.

Upute koje smo dobili u ovom odlomku su odličan putokaz za postizanje svetosti. Zapravo, život jednog sveca i kršćanski život se ne razlikuju. To je jedno te isto. Ako živimo život dostojno kršćanskog poziva – bez sumnje ćemo postati sveti. Za postizanje toga moramo samo malo manje voljeti sebe, a više druge. Vidimo u čemu se sastoji život jednog kršćanina: napojiti drugoga i paziti da ne sablaznimo ni jednoga od najmanjih. Što to zapravo znači? Od nas se samo traži da budemo tu za drugoga i da pripazimo na to da ni jedan naš postupak, ni jedna naša izgovorena riječ ne bude na povredu drugoga u bilo kojem smislu.

Zapravo je potrebno tako malo. Jedina udaljenost koju moramo prijeći jest put do vlastitoga srca. Kada tu učinimo promjenu koju tražimo vanka – sve smo učinili. Svijet se promijenio. No, imamo li hrabrosti i snage odgovoriti na poziv mijenjanja samih sebe i života za druge? To je ipak samo do nas. Bog nas čeka. Strpljiv je. Ali mi smo prolazni. Pazimo samo da ne zakasnimo s odlukom.