Slava Božja

Meditacija na Otpjevni psalam Druge nedjelje došašća B...

Ps 85, 9ab-14

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.


Da poslušam što mi to Gospodin govori,

Gospodin obećava mir narodu svome,

vjernima svojim.

Zaista, blizu je njegovo spasenje

onima koji ga se boje

i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.


        Ljubav će se i vjernost sastati,

        pravda i mir zagrliti.

        Vjernost će nicat iz zemlje,

        pravda će gledat s nebesa.


Gospodin će dati sreću,

i zemlja naša urod svoj.

Pravda će stupati pred njim,

a mir tragom stopa njegovih.


Slava Božja je za Židove označavala sami hram u Jeruzalemu. U njemu je bila prisutnost Božja i u njemu su se grijesi poništavali. Dakle, slava je označavala Božju prisutnost i idealno mjesto, mjesto bez grijeha. Sveti Pavao u poslanici Rimljanima (3,21sl.) slavom Božjom naziva samog Isusa Krista. On je sada naše pomirilište s Bogom. On je na sebe uzeo naše grijehe i donio među nas blagodat spasenja. Tu se događa raskid sa Zakonom i hramom, a prianja se potpuno uz Isusa Krista – slavu Božju.

Prema tekstu psalma, ako slava Božja prebiva među nama, onda dolazi potpuno novo vrijeme. Potrebni smo obraćenja i novog vrjednovanja kako bismo mogli posvjedočiti to novo vrijeme i novo stanje, a ono se očituje tako da će se ljubav i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti, Gospodin će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Prisutnost slave Božje ogleda se u tome. Tko živi u ovakvome stanju (ljubav, vjernost, pravda, mir), taj ima slavu Božju, ima Boga. 

Zato nam je svakome na duši preispitati se što imamo od ovog gore navedenog? Koliko se trudimo oko toga? Kakvi su naši životi? Osjeti li se razlika između kršćana i drugih po tome pitanju?

Nemojmo se samo busati u prsa i dičiti svojim kršćanstvom i vjerom svojom. Vjera se očituje u ovome: ljubav prema Bogu, ljudima i samome svijetu (jer je sve od Boga stvoreno); vjernost Bogu, Crkvi, vjernost u međuljudskim odnosima; pravda na svakom koraku, mir. Kad primaknemo sebe tim vrijednostima i kad te vrijednosti zažive u našemu životu, imat ćemo Boga i moći ćemo se nazvati vjernicima. A tada će Gospodin dati sreću, i zemlja naša urod svoj, jer će slava Gospodnja prebivati u zemlji našoj.

Poslušajmo što nam to Gospodin govori.