Razdijeli im koliko su god htjeli

Evanđelist Ivan u ovom odlomku ne donosi samo jedan povijesni događaj, nego ujedno naviješta i svetu misu. Svetom se misom čudo umnažanja kruhova koje se dogodilo u povijesti nastavlja i danas. Zato je važno da dostojno sudjelujemo u euharistiji, da možemo primiti hranu za životni put.

Iv 6, 1-15

        Isus dođe na drugu stranu Galilejskog mora, za njim je išao silan svijet. Isus uziđe na goru i sjede. Čitajući Sveto pismo, a posebno Stari zavjet, primjećujemo da je gora mjesto susreta Boga i čovjeka. To je uvijek mjesto gdje se čovjek uzdiže prema Bogu, ali i mjesto gdje se Bog spušta prema čovjeku.  I dok je Isus poučavao i govorio, nitko nije mislio na umor, na jelo, na nedostatak hrane ili na nemogućnost da se hrana nabavi. Ljudi su bili usredotočeni na Isusove riječi, doprle su im do srca pa su zaboravili na glad i na povratak kućama. Vidimo da je ljudi bilo oko pet tisuća, ali tu su samo izbrojani muškarci, znamo da su tu bile žene i djeca, što nam govori da je Isus nahranio više od pet tisuća.

        Isus se sažalio na silno mnoštvo koje ga je slušalo jer je znao da im treba hrana kako ne bi klonuli. I stoga je Isus učinio nešto slično onomu što gledamo na svakoj misi – on je uzeo kruh, zahvalio i razdijelio kruh. Ovim činom Isus naviješta euharistiju. Iz ovoga događaja možemo iščitati dvije važne istine o euharistiji. Prva je o tome što euharistija jest. Isus se sažalio kada je vidio silno mnoštvo, kojemu je trebala hrana da ne klone. I stoga je euharistija hrana, i to hrana za naš životni put. Mi ne možemo reći da smo katolici ako ne idemo na svetu misu i ako ne pristupamo euharistiji, tj. ako se ne pričešćujemo. Ne možemo reći da smo katolici ako kažemo da nam euharistija nije važna. Isus nam je rekao da nećemo izdržati na našem životnom putu bez hrane koju nam on daje. Vidimo da Isus nije otpustio silno mnoštvo nego im je dao kruh s neba koji je umnožio. Pokazao nam je da bez euharistije ne možemo živjeti svoj duhovni život. 

        Druga važna istina o euharistiji koju vidimo u ovom odlomku odnosi se na zajedništvo. Isus nije dijelio hranu pojedinačno, nego je čekao da svi mogu zajedno jesti. Zato je i rekao neka mnoštvo posjeda, kako bi mogli svi zajedno blagovati. Tako se i diljem svijeta ljudi zajedno okupljaju na euharistiju, sjedaju zajedno i hrane se zajedno. Kada smo na misi, mi bivamo u vidljivu zajedništvu jedni s drugima, ali ujedno i u nevidljivu zajedništvu sa svim ljudima diljem svijeta koji sudjeluju u euharistiji. I zato je sveta misa vrlo važna. Neki su crkveni oci rekli kako je dolaženje na svetu misu poput uspinjanja na goru. 

        Stoga, evanđelist Ivan u ovom odlomku ne donosi samo jedan povijesni događaj, nego ujedno naviješta i svetu misu. Svetom se misom čudo umnažanja kruhova koje se dogodilo u povijesti nastavlja i danas. Zato je važno da dostojno sudjelujemo u euharistiji, da možemo primiti hranu za životni put.