Radost u Istini

Kako se radujem? Ako promatramo radost u različitim slavljima, onda primjećujemo da su često, umjesto uz pravu radost, povezana uz blago tugovanje, prisjećanje na prošlost, neumjerenost i čak uz očaj.

Boga iz takvih slavlja izostavljamo radi 'veće slobode'… Takve zabave više nalikuju bijegu iz svakodnevnice koja je monotona i koja je povezana uz odricanje, žrtvu, trpljenje pa i bolest u kojima treba naći smisao.

Donekle se ne moramo čuditi da nema istinske radosti u našim slavljima jer se to uočava u središnjem slavlju našega života, na svetoj misi. Jesam li euharistijsko slavlje ikad doživio kao slavlje? Pjevao i bio radostan? Doživljavam li misu individualno ili sam svjestan zajednice? Imamo dojam kao da se samo muka i smrt Kristova uprisutnjuje na svetoj misi, a zaboravljamo radost zbog uskrsnuća.

Danas nam evanđelist Luka iznosi kako Isus očituje istinu i donosi radosnu vijest: 'Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.' I nastavi: 'Danas se ispunilo ovo pismo što još odzvanja u ušima.' Isus Krist nam opet daruje život. Ova naizgled obična rečenica poprima druge dimenzije ako u svome srcu razmatramo o njoj. Shvaćamo da nam je dar života najveća radost. Ako nam je Isus svojom mukom, smrću i uskrsnućem otvorio vrata nebeska i opet dao život, onda nam je upravo on najveća radost u životu- Isus Krist. Tajnu patnje tek shvaćamo kad svoje dnevno odricanje, žrtvu i patnje povežemo s Kristovom patnjom. Tako i radost. Kad naše slavljenje bude u i s Kristom može se nazvati istinskim slavljem. Stoga možemo Gospodina uključiti u svako naše slavlje, u svaku zabavu i svakodnevno djelovanje, ne strašeći se da mu tu nije mjesto. Imamo priliku (do)živjeti u maloj hostiji najveću radost i ljubav a onda u svakodnevnici činiti male stvari u najvećoj radosti i ljubavi.

Kao što je Isus svoje djelovanje započeo na svadbi i dao vina u izobilju da nam ništa ne nedostaje, neka i naš život postane slavlje. Prvo na svetoj misi pa u cijelom životu. Slaveći u Gospodinu, slavimo kao jedna obitelj u jednom Duhu koji nas povezuje u jedno tijelo. U takvim slavljima- pa i uz pivo, vino i pjesmu do duboko u noć- ne gubimo oko za svoju umjerenost i potrebe onih koji nemaju. 'Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ono je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se! Je radost Gospodnja vaša je jakost.' (Neh 8,10)