Preobraženje

Isus nas poziva da budemo preobraženi za druge s kojima nismo baš u dobrim odnosima, da preobrazimo naše porušene odnose. Također nas poziva da krenemo naprijed, da u svakodnevnici prihvatimo i nosimo križ svojega života.

Mt 17, 1-9

U ono vrijeme: Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu. «Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga! «Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«


        Druga korizmena nedjelja je nedjelja nade. Govori o novom životu u događaju Isusova preobraženja na visokoj gori: Tada se preobrazi pred njima; lice mu zasja kao sunce, a haljine postadoše bijele kao svjetlo (Mt 17,2). Naš život ima više sastavnica: svjetlost i mrak, uzvisine i doline, sreća i trpljenje. Evanđelje nas danas vodi na goru svjetlosti da bismo mogli izdržati težinu Velikoga petka. Onaj tko proživi Veliki petak, stiže do Uskrsa. Za uskrsli život potrebno je preporođenje ili novi čovjek. Potrebna je preobrazba koja vodi u vječnost, a to ne može biti bez Božje pomoći.

        Današnji događaj iz evanđelja je lekcija za Isusove učenike Petra, Ivana i Jakova. Njih je Isus poveo sa sobom na goru. Imali su priliku vidjeti Isusa u slavi preobraženja, kad je slava njegova božanstva zabljesnula kroz vlakna njegove zemaljske odjeće. To nije bilo svjetlo koje je sjalo izvana, nego ljepota božanstva koje je sjalo iznutra. Lice mu je postalo kao sunce, a haljine bijele kao svjetlost. 

        Tada su im se ukazali i Mojsije i Ilija. Ovim događajem Isus svojim učenicima, već ovdje na zemlji, obznanjuje i objavljuje svoju nebesku slavu i izgled u njoj. I čim je Isus pokazao kakvoga ćemo ga jednoga dana gledati u nebeskoj slavi, Petar je uzdahnuo: Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice. Petar mu je time zapravo židovskim načinom rekao: „želim umrijeti“. Mislio je da je preobraženje prečac do spasenja. To je bio Petrov drugi pokušaj da Gospodina odvrati od puta u Jeruzalem gdje će biti raspet. 

        Sigurno je bilo lijepo iskustvo trojice Isusovih učenika nakon preobraženja koje su vidjeli, no Gospodin od njih ne traži da se povuku i budu daleko od bližnjih nego im govori: Ustanite, ne bojte se. Tako i nas, kao i učenike, poziva da se ne povlačimo, već da budemo prisutni i raspoloživi za druge. On nas poziva da budemo preobraženi za druge s kojima nismo baš u dobrim odnosima, da preobrazimo naše porušene odnose. Također nas poziva da krenemo naprijed, da u svakodnevnici prihvatimo i nosimo križ svojega života.

        Bog je s nama u sreći i uspjehu, u ljubavi, čovječnosti, oduševljenju i radosti. Imajmo na srcu da je Isus učitelj i vođa koji nas vodi u život vječni. Njegov put jest trnovit, ali je to put kojim mi, njegovi učenici, trebamo ići. Na tom putu su mnoge i teške kušnje, ali tko se predaje Isusu, tko živi od njegove riječi, evanđelja, siguran je da će završiti svoj život u prostranstvima svjetlosti i radosti, kao što nam to lijepo poručuje današnje evanđelje.